สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

นอนท่าไหนดีที่สุด

นอนท่าไหนดีที่สุด

นอนท่าไหนดีที่สุด  นอนท่าไหนดีที่สุด ถ้าเป็นคำถาม?เราก็คงจะตอบไม่ได้ เพราะแต่ละวันบางคนก็เหนื่อยเหลือเกิน หัวถึงหมอนก็หลับแล้ว แม้กระทั่งผู้เขียนเองก็ตาม ก็ยังไม่รู้ว่านอนหลับตอนไหน แต่ถ้านอนให้ถูกท่า