อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

Donald Watson จุดกำเนิด Vegan

Donald Watson จุดกำเนิด Vegan

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับอาหารประเภท Vegan ไปแล้ว ว่าเป็นอาหารที่งดเว้นวัตถุดิบที่มาจากสัตว์ทั้งหมด รวมไปถึงการการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์โดยสิ้นเชิง วันนี้เราจะมาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต