วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกครั้ง หลังคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรางวัล Best creative Award การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ
(2th International Collegiate Snow Sculpture Contwst (2020) เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2563
โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในเย็นวันนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/99313-1024x768.jpg

ทีมแกะสลักหิมะ
นักศึกษา นายธวัชชัย สนธิพิณ หัวหน้าทีม นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ และนางสาวพรรณนิภา นามวิชัย  นักศึกษาแผนกการโรงแรม
อาจารย์ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ และนายเกริกไกร นนทลักษณ์ อาจารย์แผนกการโรงแรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ  นายชยกร กุลธวัชชุลิตา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/317057-576x1024.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/317311-576x1024.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/99207-1024x768.jpg

 

Advertisement

Advertisement