"คำสั่งสอนของพ่อแม่" ถือกันมาแต่เก่าก่อนว่าคำแนะนำของพ่อแม่นั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ากว่าสมบัติใดๆ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องอบรมสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดี คอยแต่งเติมให้ลูกของตนงดงามทั้งกริยามารยาท คำพูด และจิตใจ ตลอดทั้งให้กำลังใจ ปลอบใจเมื่อลูกผิดพลาด ตำหนิเมื่อลูกทำผิด ลูกเองก็ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ยินดีน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน เมื่อเป็นไปตามนี้ ครอบครัวจึงอบอุ่น

        เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เป็นพ่อแม่สมัยใหม่ได้รู้แนววิธีสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดีและเพื่อให้ผู้เป็นลูกได้ทบทวนคำสั่งสอนของพ่อแม่ตน จะขอยกตัวอย่างมา 5 ข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายและส่งผลดีแต่ผู้เป็นลูก ดังนี้

         1. รักพี่รักน้อง "พี่กันน้องกันรักกันไว้ สายเลือดเดียวกันยังไงๆก็ตัดกันไม่ขาด" จงช่วยเหลือกันดูแลกันดีกว่า อย่ารังเกียจริษยาต่อกัน คิดเสมอเมื่อครั้งยังเด็กทะเละกันแล้วก็ดีกันหันหน้ามาเล่นกันเหมือนเดิม ยามโตมาจงรักกันสามัคคีกันมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกัน สามีอาจมีใหม่ได้ ภรรยาอาจหาใหม่ได้ ลูกอาจมีใหม่ได้ แต่พี่หรือน้องหาไม่ได้อีกแล้ว มีเท่าไหร่ก็เท่านั้น เมื่อตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนตัดเลือดเนื้อของพ่อแม่ตัวเอง

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยนักเขียน       2. "วิชาเป็นทรัพย์" สุภาษิตกล่าวไว้ว่า "เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่"  หมายความคือเมื่อวัยเด็กให้ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ความรู้ที่เรียนมาหาทรัพย์สินเงินทองสร้างเนื้อสร้างตัวของตน พ่อแม่ที่ส่งเสียลูกได้เล่าเรียนเปรียบเสมือนให้ต้นทุนของทรัพย์สมบัติอันล้ำค่า คือการได้เล่าเรียน ลูกควรตั้งใจเล่าเรียนให้ดี ลูกได้วิชาความรู้มากเท่าใด อนาคตย่อมเป็นผู้ที่รู้จักสร้างทรัพย์สินของตนเองมากเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยนักเขียน       3."ความรับผิดชอบ" เมื่อลูกทำงานของตนเองหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร สิ่งที่ต้องยึดมั่นที่สุด คือ ความรับผิดชอบ การตั้งใจมีความจริงใจทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จไปด้วยดี เรียบร้อย และทันตามกำหนดเวลาไม่ต้องให้ใครมาคอยตำหนิตามหลัง จงเตือนตัวเองเสมอว่าเป็นงานที่ตัวเองทำ งานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย หากลูกทำงานมีความรับผิดชอบจะเป็นที่ต้องการของเพื่อนร่วมงานและองค์กร ลูกจะเจริญในหน้าที่การงานของตัวเอง

ภาพโดยนักเขียน

       4."ช่วยเหลือตัวเอง" การช่วยเหลือตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ดี ลูกควรพยายามทำด้วยตัวเอง ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย การซักล้างทำความสะอาดทำด้วยตัวเองก็ควรทำ เมื่อตัวเราเองทำเป็นทุกอย่างแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก  เราทำของเราเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องเดือดร้อนนั่งรอนอนรอให้คนอื่นมาช่วย

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยนักเขียน       5. "กตัญญูเป็นยาชูกำลัง" พ่อแม่ทุกคนย่อมปราถนาที่จะเห็นลูกของตนเองเป็นคนดี มีความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีทุกข์ เมื่อลูกอยู่ร่มเย็นเป็นสุข พ่อแม่ก็สบายใจ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสบายใจ เมื่อลูกที่ได้รับความสำเร็จ ก้าวหน้า มีเกียรติ มีหน้ามีตาในสังคม ถ้าลูกคนนั้นไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ นั้นก็ไม่ต่างกับไม่เติมยาชูกำลังใจให้พ่อแม่เลย หากลูกที่ยากจนไร้เกียรติ แต่มีความกตัญญู รักพ่อแม่ เชื่อฟังและดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ย่อมทำให้พ่อแม่มีเรี่ยวแรงมีกำลังใจ

ภาพโดยนักเขียน       จากการสั่งสอนลูกทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นเพียงส่วนน้อยที่ผู้เป็นพ่อแม่จะสั่งสอนลูก แต่หากยังมีอีกมากมายที่นำมาสอนสั่ง เพราะคำสอนของพ่อแม่ จะเป็นคำที่เราได้ยินไปจนเราเติบโต เพราะพ่อและแม่นั้นท่านจะมองเราเป็นเด็กเสมอในสายตา การว่ากล่าวตักเตือน ตำหนิและสั่งสอน ทุกอย่างที่แสดงออกมานั้นคือ "ความรัก" ที่บริสุทธิ์เสมอ...

 

บทความและภาพโดย : นักเขียน