กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

บางแสนวิ่งให้สุด หลังคลายล็อกดาวน์

บางแสนวิ่งให้สุด หลังคลายล็อกดาวน์

จากมาตรการคลายล็อกดาวน์ที่ประกาศวันที่ 3 พฤษภาคม ​2563 ทำให้ทางจังหวัดชลบุรี ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรควบคุมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยอนุญา​ตให้ออกกำลังกายได้ในบางพื้นที่ แต่ต้องมีมาตรการควบคุม ทำให้ได้มี