สระแก้ว – ผู้ว่าสระแก้วนำสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์พร้อมด้วยพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทอง ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้เดินทางไปร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต และบริเวณร้านมัจฉากาชาด

 

อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นที่ วัดสระแก้วพระอาราหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อทองมายังบริเวณพุทธมณฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ที่ใช้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ร่วมสักการะบูชาด้วย

อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว อัญเชิญหลวงพ่อทอง พร้อมสักการะและบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ จ.สระแก้ว

—————————-

Advertisement

Advertisement