กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

เพราะการเล่นกีฬาของคนวัยทำงาน...สิ่งที่ได้กลับมามันมีมากกว่าความแข็งแรง

เพราะการเล่นกีฬาของคนวัยทำงาน...สิ่งที่ได้กลับมามันมีมากกว่าความแข็งแรง

เราเป็นคนนึงที่ไม่ชอบเล่นกีฬาเลย เรียกว่า “เรียนดี กีฬาดับ” ก็ว่าได้ เพราะเราได้เกรด A ในหลายวิชา แต่มีวิชาเดียวที่เราทำไม่ได้จริง ๆคือวิชาพละศึกษา หรือวิชาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกีฬา เราก็ไม่มีความถนัด