โรงเรียนระยองวิทยาคม ชวนร่วมเดิน-วิ่งฉลองครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 120 ปี ระยองวิทย์มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-138.jpg

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 พ.ย.62ที่ห้องประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง จ.ระยอง นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายมานพ งามสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าระยองมิตรอุปถัมป์ ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นางอรวรรณ ทองอุ่น ประธานผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนระยองวิทยาคม และพล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งฉลองครบรอบก่อตั้งโรงเรียน “120  ปี ระยองวิทย์มินิมาราธอน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2563 นี้ เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป เส้นทางวิ่ง จากโรงเรียนระยองวิทยาคม-เมืองเก่ายมจินดา-เจดีย์กลางน้ำระยอง ประเภทแข่งขัน  5 และ10 กิโลเมตร

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-132.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-Copy-88.jpg

 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนระยองวิทยาคมที่มีอายุครบ 120 ปี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกอีกด้วย ซึ่งรายได้จากการหักค่าใช้จ่ายจะนำไปปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน  ผู้สนใจสมัครและสอบถามได้ที่  www.runlah.com และเฟสบุ๊ค ระยองวิทย์มินิมาราธอน

Advertisement

Advertisement