ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันสูงทุกอย่างจึงถูกบีบด้วยเวลา ดังนั้นการดำรงชีวิตในปัจจุับนจึงมีแต่ความเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอนหรือการพักผ่อน จึงไม่แปลกที่สุขภาพของคนในปัจจุบันนี้จะเสื่อมสภาพลงอย่างง่ายดายโดยสังเกตุจากการที่มีโรคแปลก ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงพามารู้จักการกินอย่างไร...ให้ห่างไกลโรค

     1ขอบคุณภาพ: pixabay

      การกินก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ที่ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะการกินเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตที่สำคัญของมนุษย์ทุกคน การที่เรากินอาหารโดยไม่เลือก ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของสารอาหารที่จะเข้าไปในร่างกาย ทำให้ร่างกายฟ้องด้วยอาการของโรคต่าง ๆ ดังนั้นการที่เราจะกินอะไรเข้าไปเราควรคำนึงอยู่ 2 หลักการ ได้แก่ อาหารที่นำไปบำรุงร่างกาย สร้างการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ กับอาหารที่ทำให้เกิดพลังงาน ให้ร่างกายใช้ในการเคลื่อนไหวได้ดี ซึ่งทั้ง 2 หลักการนี้ คือสารอาหารหลักที่ร่างกายจำเป็น โดยแบ่งเป็น 5 หมู่หลัก ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่หรือแร่ธาตุ วิตามิน และไขมัน เพื่อให้ร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ควรทำและหลีกเลี่ยงในการกินอาหารอีกด้วย คือ2

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณภาพ: pixabay

     1. การหลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูป

      เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ส่วนหนึ่ง การที่เรากินอาหารที่ปรุงสุกและสด ๆ ใหม่ ๆ ย่อมได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่าอาหารสำเร็จรูปที่ทำให้เราแค่อิ่มท้องแต่ได้รับสารอาหารไม่ครบ3

ขอบคุณภาพ: pixabay

     2. การกินอาหารให้ตรงเวลาอยู่เสมอ

     เป็นการสร้างวินัยในการกินและระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานอย่างเป็นระบบ และหลีกเลี่ยงการกินอาหารในช่วงดึกเพื่อลดการทำงานหนักของกระเพาะอาหาร

Advertisement

Advertisement

     3. อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญ

     เพราะเป็นอาหารมื้อแรกของวัน เป็นแหล่งอาหารที่จะให้พลังงานสำคัญในการทำกิจกรรมระหว่างวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและร่างกาย 4

ขอบคุณภาพ: pixabay

     4. การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวัน

       8 แก้วต่อวันนั้นจะช่วยขับสารพิษในร่างกาย ช่วยควบคุมความอยากรับประทานอาหารให้น้อยลง และช่วยให้ร่างกายมีผิวที่ดีขึ้นจากการดื่มน้ำสะอาดในปริมาณมากต่อวัน5

ขอบคุณภาพ: pxhere

     5. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 

      เช่น เค็มจัด หวานจัด และเผ็ดจัด การที่เรากินอาหารบางอย่างที่มีรสชาติจัดเกินไปทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานหนักเกินไปุ6

ขอบคุณภาพ: pixabay

     เป็นไงกันบ้างคะ  กับเคล็ดลับการบริโภคอาหารดังข้างต้น ซึ่งนี่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเท่านั้นการสร้างสุขภาพที่ดีให้ห่างไกลจากโรคภัยด้วยวิธีการเลือกกิน ทำได้ไม่ยากเพียงแค่เราสร้างวินัยในการกิน เราควรใส่ใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญเหล่านี้ให้มากขึ้น  นั่นคือ การบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในปริมาณเหมาะสม

Advertisement

Advertisement