วัดรัตนเนตตารามตั้งอยู่ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว นับแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา วัดได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งผู้คนให้ความสนใจกันมากเพราะสิ่งก่อสร้างหลายอย่างภายในวัดมีการนำเปลือกหอยนานาชนิดมาตกแต่งอย่างประณีตงดงาม และที่สำคัญเป็นผลงานล้วน ๆ จากฝีมือของเจ้าอาวาส ภิกษุ และสามเณรที่จำพรรษาอยู่ภายในวัดโดยไม่มีรูปใดได้ร่ำเรียนด้านนี้มาเลย

ประติมากรรมจากเปลือกหอยที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นมณฑปหรือหอพระแก้ว 3 ฤดู ที่ประดับประดาอาคารทั้งภายนอกและภายในด้วยเปลือกหอยนับล้านตัว รองลงมาเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่น้อยรอบมณฑปซึ่งตกแต่งด้วยเปลือกหอยเช่นกัน

พระนอนเมื่อเข้าประตูวัดสิ่งที่โดดเด่นคือพระนอนสีทององค์ใหญ่ซึ่งมีสระปูนปลูกบัวอยู่ด้านหน้า

Advertisement

Advertisement

มณฑปหรือหอพระแก้วมณฑปหรือหอพระแก้วมณฑปหรือหอพระแก้วมณฑปหรือหอพระแก้วถัดจากพระนอนเป็นมณฑปหรือหอพระแก้ว เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตทรงเครื่อง 3 ฤดู แยกแต่ละองค์ตามช่องผนังด้านนอกอาคาร และบนดาดฟ้าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "พระพุทธรัตนมงคลพิชิตมาร"

ภายในมณฑปชั้นล่างภายในมณฑปชั้นล่างภายในมณฑปชั้นล่างความงดงามอลังการภายในมณฑปชั้นล่างที่ใช้เปลือกหอยกาบและหอยสังข์เน้นสีธรรมชาติจัดเรียงเป็นรูปดอกไม้แทบจะทุกพื้นที่ของผนัง เสา เพดาน และฐานพระพุทธรูป 

พระศรีอริยเมตไตรยพระศรีอริยเมตไตรยพระศรีอริยเมตไตรยพระศรีอริยเมตไตรยพระศรีอริยเมตไตรยพระศรีอริยเมตไตรยรอบมณฑปมีพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ ตกแต่งฐานหรือองค์พระด้วยเปลือกหอย องค์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากคือพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งจีวรตกแต่งด้วยเปลือกหอยงดงามมาก

พระพุทธเจ้าน้อยพระพุทธเจ้าน้อยประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารพระราหูซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง(เดือนกันยายน 2560)

พญานาคพญานาคที่ตกแต่งเกล็ดจากเปลือกหอยแครงย้อมสีเขียว

หลังจากที่ผู้เขียนไปเยี่ยมชมเมื่อเดือนกันยายน 2560 วัดรัตนเนตตารามได้ก่อสร้างพุทธสถานเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ด้านหลังวัดได้สร้างสะพานไม้ไผ่ทอดยาวผ่านทุ่งโดยมีกระท่อมเป็นระยะ ๆ ให้ญาติโยมได้นั่งพักผ่อน

Advertisement

Advertisement

การนำวัตถุทางธรรมชาติที่คงทนแข็งแรงและถูกทิ้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นการประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง อีกทั้งได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการรวบรวมเปลือกหอยมาถวายวัด และท้ายที่สุดสามารถเรียกคนเข้าวัดได้จำนวนมาก

จากการได้สัมผัสกับผู้มาเยี่ยมชมวัด มีหลายรายจับหรือแตะต้องงานศิลป์เปลือกหอยเพื่อวิเคราะห์พิจารณา ซึ่งหากเป็นเช่นนี้โอกาสเกิดการชำรุดแตกหักจึงมีมาก จึงอยากขอร้องให้ช่วยกันถนอมและรักษาสมกับความตั้งใจทำของพระภิกษุสามเณร

การเดินทางไปวัดใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ปากเกร็ด-สะพานต่างระดับนครราชสีมา) เมื่อถึงแยกกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้ตรงไปทางอำเภอนาดี ถึงบ้านโคกอุดมให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท 3290 (โคกอุดม-คลองทราย) ประมาณ 5.4 กิโลเมตร วัดอยู่ขวามือ 

Advertisement

Advertisement

 

(ภาพประกอบทั้งหมดถ่ายโดยนักเขียน "ชีพจรลงเท้า")