ทุกวันนี้การสื่อสารระหว่างมนุษย์นั้นมีหลายช่องทาง และวิธีการ เกิดขึ้นมากมายจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่นับรวมความหลายหลายของชาติพันธุ์และภาษาที่มีใช้กันบนโลกนี้ ที่มีมากมายหลากหลายภาษาซึ่งจากการสำรวจและได้มีการบันทึกไว้พบว่าโลกของเรามีภาษาใช้กันมากกว่า 5,000 ภาษา โดยภาษาจีนมีผู้ใช้มากสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี

เมื่อลองจินตนาการย้อนไปในอดีตก่อนที่จะมีภาษาใช้กัน คงเป็นอะไรที่น่าสนใจ และน่าหาคำตอบไม่น้อยว่ามนุษย์ในยุคนั้นสามารถสื่อสารและดำรงชีวิตกันอย่างไร เพื่อให้ได้เห็นภาพเรื่องราวเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเราควรศึกษาจากสถานที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ ด้วยการมองเห็น ได้ยิน และที่สำคัญที่สุดคือผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองจากสถานที่จริง 

นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเลยกว่าว่าได้ที่ครั้งหนึ่งในอดีตนั้นบริเวณประเทศไทยเคยเป็นที่ตั้งของบ้านเมือง ชุมชน อาณาจักร ของกลุ่มคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มาอยู่รวมตัวกัน ดำรงชีวิต ค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างอาณาจักร ที่ที่เราจะไปเปิดประสบการณ์กันคราวนี้คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นั้นก็หาได้ไม่ยากอยู่ใกล้ๆ กันกับศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเลยล่ะ

Advertisement

Advertisement

ป้ายพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสองชั้น โดยพื้นที่จัดแสดงจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ชั้นที่หนึ่งทั้งหมด สำหรับค่าเข้าชมก็จะมีค่าใช้จ่าย คนไทยเพียงคนละ 30 บาท ชาวต่างชาติคนละ 150 บาท ที่นี่จะมีวิทยากรที่คอยแนะนำบอกเล่า ให้ข้อมูลอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้เข้าชม ทางเข้าก็จะการนำเสนอสื่อให้กับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกน QR Code เพื่อชมภาพของโบราณวัตถุได้อย่างสมจริง เป็นการผสมผสานสื่อใหม่เข้ากับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างลงตัว

Advertisement

Advertisement

QRด้านหน้าQR1เริ่มต้นที่ส่วนจัดแสดงจุดแรกที่จะเป็นห้องรับชมสื่อวีดีทัศน์อธิบายความเป็นมาของการค้นพบเมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว 

ห้องแรกห้อง 1roomวีดีทัศน์ได้บอกเล่าเรื่องราวว่าในอดีตเมื่อหลายพันปีก่อนถึงการตั้งชุมชน เมืองอาณาจักร สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์บริเวณภาคะวันออกนี้ ซึ่งมีการขุดค้นพบเครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้หลายชิ้นที่ใช้วัสดึจากหอยที่มาจากทะเล ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทยนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อน เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ก็กลายเป็นผืนดิน ซากของหอยเหล่านี้จึงมีการทับถมอยู่ในชั้นดิน มนุษย์ในสมัยนั้นจึงได้มีการนำมาทำเครื่องใช้ เครื่องประดับร่างกาย นับว่าเป็นของมีค่าของคนในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้

Advertisement

Advertisement

หอยสร้อยพิเศษเลยที่สิ่งที่จัดแสดงที่นี่เป็นของจริงทั้งหมดที่ได้จากจุดค้นพบ ซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังได้ชมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า 4,000 - 5,000 ปี

ห้องจัดแสดงถัดไปจะเป็นห้องที่จัดแสดงถึงก่อร้างสร้างเมืองของชุมชนโบราณต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกก่อนที่จะมีการขยายตัวของเมืองและปริมาณของประชากรจนเป็นอาณาจักรที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ได้รับอิทธิผลจากทางอินเดียเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น ศาสนาพราหม์-ฮินดู และ ศาสนาพุทธ โดยอาณาจักรที่มีความรุ่งเรื่องในแหลมทองแห่งนี้ เช่น อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรละโว้ อาณาจักรขอม เป็นต้น ซึงอาณาจักรเหล่านี้ได้มีการค่าขาย ทำการค้าระหว่างกัน ผ่านการรุ่งเรื่องและเสื่อมถอยกันตามกาลเวลา แต่จะมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของอาณาจักรตนเองไว้ ผ่านสิ่งปลูกสร้าง เทวสถาน ปราสาท ข้าวของเครื่องใช้ ที่ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากมาจากเรื่องทางศาสนาและความเชื่อ การบูชาในเทพยดา

picpictNariaPai%นับว่าทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงของโบราณวัตถุได้อย่างน่าประทับใจ มีการไล่เรียงตามยุคสมัยไปในแต่ละห้องทำให้เราได้เข้าใจ ในเหตุการณ์ราวกับว่าได้เดินทางไปในอดีต ผ่านกาลเวลาที่ดำเนินไปตามยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรื่องของ ชุมชน เมือง อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีต จนอดไม่ได้ที่จะนึกภาพตามไปในอดีตถึงการมีอยู่ของสถานที่ ข้าวของ เครื่องใช้ เหล่านี้ ว่าในสมัยนั้น มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะมีการดำรงชีวิตอย่างไร ใช้เครื่องมือ มีวิธีการอย่างไร ในการก่อสร้างบ้านเมือง รูปปั้น ปราสาท เทวสถาน ด้วยวิธีการใด ที่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จึงมีความแข็งแรง ผ่านกาลเวลาจนมาถึงปัจจุบัน

ํt"osสื่อผสมผสานยังได้ถูกนำมาใช้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทำให้การเข้าชมครั้งนี้เกิดเป็นความสนุกสนาน เคล้าไปกับกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่่เข้ากันได้อย่างลงตัว เสมือนกับพิพิธภัณฑ์กำลังมีชีวิตและกำลังบอกเล่าเรื่องราวให้กับผู้ที่เข้ามาเยียมชมพพิพิธภัณฑ์ทุกคน ไม่ว่าจะเพศใด อายุเท่าไหร่ ชาติไหน ใช้ภาษาอะไร ทุกคนล้วนแแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ และส่วนหนึ่งในประวัติศาตร์ของมนุษยซาติร่วมกัน

หากใครมีโอกาสหรืออยากมาร่วมตามรอยทางประวัติศาสตร์ก็สามารถมาศึกษารายละเอียดได้ตามด้านล่างนี้เลย

ที่ตั้ง
ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์: 037-211 586
เว็บไซต์: http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/prachinburi/index.php

วันและเวลทำการ
เปิดบริการวันพุธ - วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม
คนไทย 30 บาท ต่างชาติ 150 บาท
ฟรีสำหรับ
ภิกษุ  สามเณร  นักบวช  นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ  
คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ทหารผ่านศึก  
ผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  เข้าชมฟรี