ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

Hotel Review : Ana Anan Resort & Villas Pattaya

Hotel Review : Ana Anan Resort & Villas Pattaya

จากที่เราซื้อโปรห้องพักของ Ana Anan จากงานไทยเที่ยวไทยไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม เพื่อจะเข้าพักในเดือนพฤษภาคม แต่สุดท้ายแล้วโรงแรมต่าง ๆ ก็ปิดให้บริการไปเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เราก็ตั้งตารอว่าเมื่อ