กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน พิธีเปิดและส่งมอบสวนที่ 24 ปอดแห่งใหม่ “Pocket Park” ชุมชนวัดญวน (ตลาดผลไม้สะพานขาว) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาทหารบก กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด

โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง ได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง“ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยใน เขตกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการผ่านมาแล้ว 1 ปี ( โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ) ขณะนี้ได้เริ่มขยายระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ออกไปอีก ต่อเนื่องไปในปี 2563 ในชื่อ โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน“ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Advertisement

Advertisement

โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
การจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก

Advertisement

Advertisement

โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 23 สวน ใน 23 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 24

โครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

Advertisement

Advertisement