คำศัพท์เกาหลีเบื้องต้นภาษาเกาหลีเบื้องต้น #ByME

      คำศัพท์เกาหลีเบื้องต้น มีทั้งหมด5หัวข้อเรื่อง ดังนี้ ตัวเลขแบบจีน ตัวเลขแบบเกาหลี ลักษณะนาม สิ่งของ และเวลา


 

1. ตัวเลขแบบจีน

ตัวเลขแบบจีน #ByME0       영       (ยอง) 

1       일       (อิล)

2       이       (อี)

3       삼       (ซัม)

4       사       (ซา)

5       오       (โอ) 

6       육       (หยุก)

7       칠       (ชิ่ล)

8       팔       (พัล)

9       구       (คู)

10     십       (ชิบ)

11       십일           (ชิบ อิล)

12       십이           (ชิบ อี)

20       이십           (อี ชิบ)

21       이십일       (อี ชิบ อิล)

22       이십이       (อี ชิบ อี)

30       삼십          (ซัม ชิบ)

31       삼십일       (ซัม ชิบ อิล)

32       삼십이       (ซัม ชิบ อี)

100                 백         (แพ๊ค) 

101                 백일      (แพ็ค อิล)

Advertisement

Advertisement

102                 백이      (แพ๊ค อี)

1,000               천         (ช่อน)

1,100               천백      (ช่อน แพ็ค)

10,000             만          (มัน) 

20,000             이만       (อี มัน)

100,000           십만       (ชิบ มัน)

1,000,000        백만       (แพ็ค มัน) 

10,000,000      천만       (ช่อน มัน)

100,000,000    일억       (อิล อ๊อก)

***ใช้กับเวลา ราคาเท่าไหร่? ชั้นที่เท่าไหร่? จำนวนปี***

ตัวเลขแบบจีน จะใช้เยอะกว่าแบบเกาหลี 


 

2. ตัวเลขแบบเกาหลีตัวเลขแบบเกาหลี

0 공           (คง)

1 하나 / 한  (ฮานา / ฮัน)

2 둘 / 두     (ทูล  / ทู)

3 셋 / 세     (เซ็ท / เซ)

4 넷 / 네     (เน็ท / เน)

5 다섯        (ทา ซอท)

6 여섯        (ยอ ซอท)

7 일곱        (อิล กบ)

8 여덟        (ยอ ดอล)

9 아홉        (อา ฮบ)

10 열         (ยอล)

11 열하나 / 열한    (ยอล ฮา นา / ยอล ฮัน)

12 열둘 / 열두       (ยอล ทูล / ยอล ทู)

Advertisement

Advertisement

20 스물                (ซือ มูล)

21 스물한             (ซือ มุล ฮัน)

30 서른                (ซอ รึน)

40 마흔                (มา ฮึน)

50 쉰                   (ซวีน)

60 예순                (เย ซุน)

70 일흔                (อิล ฮึน)

80 여든                (ยอ ดึน)

90 아흔                (อา ฮึน)

100 백                 (แพ็ค)  ***

*** ตั้งแต่100ขึ้นไป ใช้ตัวเลขแบบจีน ***

*** ใช้นับจำนวนคน ใช้หน้าลักษณะนาม อายุเท่าไหร่? กี่คน? น้ำกี่แก้ว? หนังสือกี่เล่ม? สุนัขกี่ตัว? น้ำกี่ขวด? ***

 


 

3. ลักษณะนาม ลักษณะนาม

개  (เค)            แปลว่า เม็ด,อัน,ลูก

권  (ควอน)       แปลว่า เล่ม

장  (จัง)            แปลว่า แผ่น

마리  (มารี)       แปลว่า ตัว 

자루  (ชา รู)      แปลว่า แท่ง

벌  (พยอล)       แปลว่า ชุด,ตัว

송이  (ซง งี)      แปลว่า ดอก

Advertisement

Advertisement

잔  (ชัน)           แปลว่า จอก(ใช้ในการกินน้ำ) 

병  (พยอง)       แปลว่า ขวด 

명  (มยอง)       แปลว่า คน

사람  (ซา รัม)   แปลว่า คน

분  (บุล)          แปลว่า ท่าน 

 


 

4. สิ่งของสิ่งของ #ByME

책  (เช็ก)                    แปลว่า หนังสือ

잡지  (ชับ จี)               แปลว่า นิตยสาร

사전  (ซา จอน)           แปลว่า พจนานุกรม

사진  (ซา จิน)             แปลว่า รูปภาพ

송이  (ซง งี)               แปลว่า กระดาษ 

연필  (ยอน พิ่น)          แปลว่า ดินสอ 

볼펜  (โพล เพ็น)         แปลว่า ปากกา 

옷  (อด)                     แปลว่า เสื้อผ้า 

장미  (ชัง มี)               แปลว่า ดอกกุหลาบ 

물  (มุล)                     แปลว่า น้ำ 

가방  (คา บัง)             แปลว่า กระเป๋า 

의자  (อึย จา)             แปลว่า เก้าอี้ 

시계  (ชี กเย)              แปลว่า นาฬิกา

침대  (ชิ่ม เด)              แปลว่า เตียง

공  (คง)                      แปลว่า ลูกฟุตบอล 

창문  (ชั่ง มุน)              แปลว่า หน้าต่าง 

공책  (คง เช็ก)             แปลว่า สมุด

운동화  (อุน ดง ฮวา)    แปลว่า รองเท้ากีฬา 

선풍기  (ซอน พุ่ง กี)     แปลว่า พัดลม 

핸드폰  (เฮน ดือ โพ่น)  แปลว่า โทรศัพท์มือถือ

풀  (พุล)                      แปลว่า กาว 

지우개  (ชี อู เก)           แปลว่า ยางลบ 

자  (ชา)                       แปลว่า ไม้บรรทัด 

목걸이  (ม๊ก กอล ลี)      แปลว่า สร้อยคอ

옷장  (อท จัง)               แปลว่า ตู้เสื้อผ้า 

벽  (พยอก)                  แปลว่า กำแพง 

유리  (ยู รี)                   แปลว่า กระจก   

필통  (พิ่ล โท่ง)            แปลว่า กล่องดินสอ 

귀걸이  (ควี กอล ลี)      แปลว่า ต่างหู 

차마  (ช่า มา)               แปลว่า กระเป๋า 

냉장고  (เน่ง จัง โก)      แปลว่า ตู้เย็น 

 


 

5. เวลา เวลา #ByME

시 (ชี) แปลว่า ชั่วโมง / โมง

새벽   (เซ บยอก)                             แปลว่า ตี1 - ตี5 

새벽 한시    (เซ บยอก ฮัน ชี)            แปลว่า ตี1

새벽 두시    (เซ บยอก ทู ชี)              แปลว่า ตี2

새벽 세시    (เซ บยอก เซ ชี)             แปลว่า ตี3 

새벽 네시    (เซ บยอก เน ชี)             แปลว่า ตี4

새벽 다섯시    (เซ บยอก ทา ซอด ชี)  แปลว่า ตี5

 

오전 , 아침   (โอ จอน , อา ชิ่ม)     แปลว่า 6 - 11โมงเช้า

아침 여섯시  (อา ชิ่ม ยอ ซอท ชี)   แปลว่า 6โมง

아침 일곱시  (อา ชิ่ม อิล กบ ชี)     แปลว่า 7โมง 

아침 여덟시  (อา ชิ่ม ยอ ดอล ชี)   แปลว่า 8โมง

아침 아홉시  (อา ชิ่ม อา ฮบ ชี)     แปลว่า 9โมง 

아침 열시     (อา ชิ่ม ยอล ชี)        แปลว่า 10โมง 

아침 한열시  (อา ชิ่ม ฮัน ยอล ชี)   แปลว่า 11โมง

 

정오   (ชอง โง)                        แปลว่า เที่ยงวัน

오후   (โอ ฮู)                            แปลว่า บ่าย1-5

오후 한시   (โอ ฮู ฮัน ชี)            แปลว่า บ่าย1

오후 두시   (โอ ฮู ทู ชี)              แปลว่า บ่าย2

오후 세시   (โอ ฮู เซ ชี)             แปลว่า บ่าย3 

오후 네시   (โอ ฮู เน ชี)             แปลว่า บ่าย4

오후 다섯시   (โอ ฮู ทา ซอท ชี)  แปลว่า บ่าย5

 

저녁   (ชอ นยอก)                            แปลว่า 6โมง-2ทุ่ม

저녁 여섯시  (ชอ นยอก ยอ ซอท ชี)   แปลว่า 6โมง

저녁 일곱시  (ชอ นยอก อิล กบ ชี)     แปลว่า 1ทุ่ม

저녁 여덟시  (ชอ นยอก ยอ ดอล ชี)   แปลว่า 2ทุ่ม

 

밤  (พัม)                               แปลว่า 3-5ทุ่ม 

밤 아홉시  (พัม อา ฮบ ชี)       แปลว่า 3ทุ่ม 

밤 열시  (พัม ยอล ชี)             แปลว่า 4ทุ่ม

밤 한열시  (พัม ฮัน ยอล ชี)     แปลว่า 5ทุ่ม

 

자정  (ชา จอง)    แปลว่า เที่ยงคืน

 


 

뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다.

“เหนือคนที่เก่ง ก็ยังมีคนที่เป็นเลิศ"

 

ภาพถ่าย/ผลงานจัดทำโดยหมั่นโถวห้ามนำไปดัดแปลงหรือนำรูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต