เทคนิค การแปลงค่า จาก พ.ศ เป็น ค.ศ ลูตร คำนวณ อายุ หรือคำนวน ระยะเวลา ใน Excel 

ในบทความแรกที่เขียนในวันนี้ จะแนะนำเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ใน Excel ที่สามารถช่วยในการทำงานที่สะดวกขึ้น สำหรับสูตรที่ใช้สำหรับพนักงานออฟฟิต ที่ใช้งาน Excel ของแต่ละวันนั้น ไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนก็ตาม สูตรนี้สามารถช่วยในการทำงานที่ดีขึ้น เพียงแค่เรานำสูตร Copy ไปวางไว้ใน Sheet ที่ต้องการใช้งานในหน้านั้น ๆ 

 1. วิธีเขียนสูตร DATE- แปลงให้เป็น ค.ศ

    =DATE(YEAR(ช่องวันที่)-543,MONTH(ช่องวันที่),DAY(ช่องวันที่))

     เขียนสูตร ดังนี้  =DATE(YEAR(B6)-543,MONTH(B6),DAY(B6))

     ( ตัวเลข 543 สงสัยใช่ไหมว่ามาจากไหน ลอง นำตัวเลข พ.ศ ลบกับ ค.ศ ดูสิ 2562-2019 = 543 )

    **ผลลัพธ์ที่ได้

ผลลัพธ์


2. วิธีเขียนสูตร IF- คำนวนอายุ ( วัน / เดือน / ปี )

Advertisement

Advertisement

ภาพตัวอย่างการเขียนสุตรสูตร (คำนวณ อายุ)

 =IF(ช่องวันที่ พ.ศ >0,DATEDIF(ช่องวันที่ ค.ส,TODAY(),"Y")&" ปี ","")

=IF(B6>0,DATEDIF(C6,TODAY(),"Y")&" ปี ","")

 **ผลลัพธ์ที่ได้

ผลลัพธ์ในการใช้สูตรสูตร (คำนวณ เดือน/วัน)
 ( เขียนเหมือนกับกับสูตรที่ใช้คำนวนอายุเลขค่ะ มีข้อสังเกต ดังนี้ )

สูตรคำนวนอายุ       =IF(B6>0,DATEDIF(C6,TODAY(),"Y")&" ปี ","") 

สูตรคำนวนเดือน     =IF(B6>0,DATEDIF(C6,TODAY(),"M")&" MONTH ","")

สูตรคำนวนวัน         =IF(B6>0,DATEDIF(C6,TODAY(),"D")&" DAY ","")    

   ข้อสังเกต : เห็นใช่ไหมว่าแตกต่างกันตรงไหน ใช่แล้ว ตรงคำสั่งที่เราต้องการคำนวนนั่นเอง ถ้าเราต้องการหาจำนวน เดือน เราก็แค่ป้อนคำสั่ง "M")&" MONTH ","") และ ถ้าเราต้องการหาจำนวนวัน "D")&" DAY ","")          


และหากคุณต้องการที่จะทราบวันที่ปัจจุบันใน Excel นั้น ไม่ยากเลยค่ะ

Advertisement

Advertisement

         ให้คุณเขียนสูตร =TODAY() 
         สมมุติวันนี้เป็นวันที่ 13/6/2563  ผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนสูตร ดังภาพ   

=TODAY()   

การใช้ฟังก์ชั่น TEXT 

สำหรับฟังชั่น TEXT จะเป็นฟังชั่นแปลงตัวเลขเป็นข้อความ จึงขอยกตัวอย่างในการใช้ฟังก์ชั่นตามนี้นะคะ 

 หากต้องการทราบวัน ของวันที่ของสัปดาห์นั้น ให้ใช้สูตร =TEXT(วัน/เดือน/ปี,"dddd") ตัวอย่างดังภาพนี้

ผลลัพธ์ที่ได้

**สามารถเรียนรู้ฟังชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://support.office.com/th-th/article/text-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-text-20d5ac4d-7b94-49fd-bb38-93d29371225c

ขอบคุณรูปภาพจาก : thaipng / 65blogs


   
 เขียนโดย : Lady' Sir