กสิกรไทย ประกาศงดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทุกสาขาทั่วประเทศไม่มีกำหนด และทุกแห่งที่จะทำการปิดนี้ พนักงานที่ปฎิบัติงานจะต้องกักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

กสิกรไทย ประกาศงดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทุกสาขาทั่วประเทศหนีโควิด-19

กสิกรไทย ประกาศงดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทุกสาขาทั่วประเทศหนีโควิด-19

วันนี้ (8 มี.ค.63) ธนาคารกสิกรไทยประกาศหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขาและสำนักงานแลกเงินทั้งประเทศ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 5 ประเทศ นั้น

กสิกรไทย ประกาศงดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทุกสาขาทั่วประเทศหนีโควิด-19
ธนาคารกสิกรไทยถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ของพลเมือง (Civic Duty) ที่ พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ธนาคารจึงขอประกาศหยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด

Advertisement

Advertisement

โดยธนาคารให้พนักงานที่ปฎิบัติงานที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งที่จะทำการปิดนี้ กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self -quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่อย่างใด

Advertisement

Advertisement

กสิกรไทย ประกาศงดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทุกสาขาทั่วประเทศหนีโควิด-19
การตัดสินใจในครั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบแล้ว คือ
1. กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. บมจ. การท่าอากาศยานไทย
4. กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ (ผู้ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคาร ผู้โดยสารท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต)

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

กสิกรไทย ประกาศงดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทุกสาขาทั่วประเทศหนีโควิด-19