แต่เดิมนั้นบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเรียกว่าสวนบ้านแก้ว ซึ่งเคยเป็นสถานที่ ที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน ณ จังหวัดจันทบุรี สาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกสถานที่แห่งนี้ในการสร้างวังสวนบ้านแก้วนั้น เนื่องมาจาก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ฯ มากนัก มีธรรมชาติงดงาม อากาศเงียบสงบ พระองค์จึงทรงกู้เงินจากธนาคารไปจัดซื้อที่ดิน ซึ่งที่ดินแห่งนี้อยู่บริเวณสองฝั่งคลองสวนบ้านแก้ว มีพื้นที่ 687 ไร่ และต่อมาได้พระราชทานชื่อว่า   "สวนบ้านแก้ว"

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงโปรดกีฬากอล์ฟมาก และพระองค์ยังถือเป็นสตรีกลุ่มแรก ๆ ของประเทศที่ทรงนำกีฬาประเภทนี้ เข้ามาเผยแพร่ในวงสังคมชั้นสูงและในประเทศไทย  พระองค์จะทรงเล่นกอล์ฟ ทุกวันเมื่อทรงว่างราชกิจ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาวิธีเล่นจากหนังสือพิมพ์รายวัน นอกจากนี้พระองค์ยังมีเทคนิคในการตีที่เหนือใครอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ในปีพุทธศักราช 2515 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้พระราชทานที่ดินบริเวณวังสวนบ้านแก้ว เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี แก่กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้พัฒนามาเลื่อย ๆ จนในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งในปัจจุบันนี้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้มีการจัดตั้งสนามกอล์ฟภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์  โดยใช้ชื่อว่า Rambhaibarni Golf Course

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

Rambhaibarni Golf Course  อยู่ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร  บนเส้นทางของถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  เป็นสนามกอล์ฟ ที่มีจำนวน 9 หลุม จำนวนพาร์ 36 ประกอบด้วยหลุมพาร์ห้า 2 หลุม พาร์สี่ 5 หลุม และพาร์สาม 2 หลุม  สนามของที่นี่มีลักษณะเด่นคือเป็นเนินเขา ตามลักษณะของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของบริเวณนี้  นอกจากนี้สภาพเวดล้อมและบรรยากาศรอบ ๆ  ยังสวยงาม  เหมาะแก่การมาตีกอล์ฟ และยังสามารถเข้าไปชมวังสวนบ้านได้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

RAMBHAIBARNI GOLF COURSE เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.00 น. (จำหน่ายตัวก๊วนสุดท้ายของวัน ไม่เกิน 16.00 น.)

อัตราค่าใช้บริการ สำหรับบุคคลทั่วไป

>วันธรรมดา ท่านละ 300 บาท/วัน หลังเวลา 13.00 น. ท่านละ 220 บาท

>วันหยุดราชการ ท่านละ 360 บาท/วัน หลังเวลา 13.00 น. ท่านละ 270 บาท

Advertisement

Advertisement

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

อัตราค่าใช้บริการสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

>วันธรรมดา ท่านละ 240 บาท/วัน หลังเวลา 13.00 น. ท่านละ 170 บาท

>วันหยุดราชการ ท่านละ 290 บาท/วัน  หลังเวลา 13.00 น. ท่านละ 200 บาท

อัตตราค่าใช้บริการสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีท่านละ 120 บาพ/วัน

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

ค่าการสมัครเป็นสมาชิกรายปี สนามกอล์ฟรำไพพรรณี

>ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ (เยาวชน) 600 บาท

>ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ (ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 950 บาท

>ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ (บุคคลทั่วไป) 1,200 บาท

***อัตราค่าบริการพนักงานแบกถุงกอล์ฟ (แคคดี) ท่านละ 120 บาท/รอบ (9 หลุม)  เยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี ) ท่านละ 60 บาท/วัน

รูปภาพประกอบขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co

 

ที่ตั้ง : 41 หมู่ 5, ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล, ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, 22000

โทรศัพท์: 039 471 115

เปิดเวลา 06.00 – 17.00 น

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook  : @bedtel.co