โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ใส่หน้ากาก=ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรอ ?

ใส่หน้ากาก=ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรอ ?

ใส่หน้สกากอนามัย= ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรอ ? เชื้อไวรัสโคโรน่าเป็นเชื้อที่อยู่ในประเทศจีน จากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเชื้อเกี่ยวกับปอดอักเสบที่เชื่อว่ามาจากค้างคาว และมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลักสิบราย ไม่มีวั