สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

กดจุดเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 7

กดจุดเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 7

สวัสดีครับท่านผู้อ่านบทความการกดจุดเพื่อสุขภาพได้ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่ 7 แล้ว การกดจุดถือว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของแพทย์แผนโบราณที่นิยมใช้รักษาโรคและอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต