โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

"ตู้ปันสุข" ของชาวแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา

"ตู้ปันสุข" ของชาวแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนคนไทยได้รับความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้าไม่มากก็น้อย คือหากคนที่สถานะทางการเงินค่อนข้างดีก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยหน่อย แต่สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสถานะทางการเงินอยู่แ
111