โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

งานกลุ่มเป็นเรื่องง่าย Style Social distancing ในยุคโควิด

งานกลุ่มเป็นเรื่องง่าย Style Social distancing ในยุคโควิด

งานกลุ่มเป็นเรื่องง่าย Style Social distancing @ ยุคโควิด ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิดเมื่อปลายปี 2563 ก็ทำให้มนุษย์อย่างเรา ๆ ต้องพยายามหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ ที่เค้าเร