โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

คนไทยจะไม่ยอมแพ้ศึกครั้งนี้

คนไทยจะไม่ยอมแพ้ศึกครั้งนี้

เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่า นิทานหรือตำนานอิงประวัติศาสตร์กันมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงของไทยกรุงศรีอยุธยาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ตีให้แตกได้ยากมากเปรียบเสมือนเมืองทรอยของกรีกโบราณ