โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผลกระทบของโควิดกับประเทศไทย

ผลกระทบของโควิดกับประเทศไทย

ในปัจจุบัน covid-19 เป็นคำพูดที่ยังคงน่ากลัวอยู่ covid-19 คือ โรคระบาดที่แพร่ทางอากาศจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คน และเมื่อ covid-19 ระบาดในประเทศไทย และระบาดในแทบทุกประเทศทั่วโลก ทุก ๆ ประเทศที่เกิดกา