นมัสการรอยพระพุทธบาทดอยโล้น

รอยพระพุทธบาทมิใช่เพียงแต่มีไว้ให้พุทธศาสนิกชนเคารพบูชาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้หวนรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์มากกว่า วันนี้พร่างพิชญ์จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ดอยแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ดอยแห่งนี้มีความสูงไม่มาก จึงสามารถเดินทางขึ้นไปได้ง่ายโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดอยแห่งนี้มีชื่อว่า ดอยโล้น  สิ่งที่ทำให้ดอยโล้นแห่งนี้แตกต่างจากดอยทั่ว ๆ ไปก็คือ การที่ดอยโล้นแห่งนี้มีรอยพุทธบาท มีพระพุทธรูปสีขาวตั้งตระหง่านบนดอย พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชร และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อกันว่า น้ำในบ่อน้ำแห่งนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้

พิกัดของวัดพระพุทธบาทดอยโล้น

Advertisement

Advertisement

หมู่ 3 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

บรรยากาศบริเวณวัดพระพุทธบาทดอยโล้น

สถานที่แห่งนี้รายล้อมด้วยธรรมชาติ บริเวณสองข้างทางขึ้นภูเขา ก็จะมีแมกไม้นานาชนิด มีก้อนหินก้อนใหญ่ที่เขียนหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนทำคุณงามความดี บันไดไม่ชันจนเกินไป มีราวบันไดไว้ให้จับ มีศาลาสำหรับพักอยู่เป็นระยะ จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุที่เดินทางขึ้นไป นอกจากนี้ หากขึ้นไปบนยอดดอยโล้น เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของทิวเขาเป็นสีน้ำเงิน ถ่ายภาพออกมาสวยมากเลยทีเดียว

บรรยากาศดอยโล้นบรรยากาศดอยโล้นบรรยากาศดอยโล้นวิวบรรยากาศดอยโล้น


สักการะรอยพระพุทธบาทและสักการะพระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชร

ณ ดอยโล้นแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ๆ จึงมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะและขอพรกันเป็นประจำ รอยพระพุทธบาทนั้นตั้งอยู่ในศาลาสีแดงบนยอดดอยโล้น และบริเวณไม่ห่างจากจุดนั้นมาก ก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามคติของชาวบ้านอยู่ด้วยเช่นกัน ส่วนพระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชร เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีพระวรกายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ตั้งตระหง่านเด่นอยู่บนยอดดอยโล้น ซึ่งพระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชรถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน

Advertisement

Advertisement

ทางขึ้นยอดดอยเครดิตภาพโดย ผู้เขียน


ท่านใดที่ได้เดินทางมายังจังหวัดตาก ก็ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านไปสัมผัสอากาศดี ๆ วิวทิวทัศน์สวย ๆ ไปสักการะพระมหาสากะยะมุณีศรีสรรเพชรและรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันนะคะ รับรองว่าจะได้รับทั้งความสุขและภาพสวย ๆ กลับไปแน่นอน