สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีเหตุการณ์ยุทธหัตถี พระพุทธศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาถิ่นชวนฟัง

       ซึ่งบทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปพบกับ 4 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ สุพรรณบุรี จะเป็นที่ไหนบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้เลยครับ  พระปรางค์วัดป่าเลไลย์

      1.วัดป่าเลไลย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งชาวสุพรรณบุรีเรียกว่า "วัดป่า" กล่าวกันว่าถ้ามาจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วไม่ได้มาสักการะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลย์ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี องค์หลวงพ่อโตซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับ รวมถึงภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งเป็นวรรณคดีไทยที่มีจังหวัดสุพรรณบุรีมาเกี่ยวข้องครับ โดยเหมาะแก่การมาเที่ยวเป็นสถานที่แรกเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับวัดพระนอน

Advertisement

Advertisement

     2. วัดพระนอนและอุทยานมัจฉา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปนอนหงายขนาดเท่าคนจริงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะคล้ายพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย โดยที่วัดแห่งนี่จัดว่าเป็น Unseen Thailand ด้วยละครับ เพราะถ้าพระนอนของวัดอื่นจะไม่นอนในลักษณะนี้ครับ  โดยภายในวัดยังมีบริเวณที่ให้อาหารปลาสวาย ซึ่งมีขนมปังและอาหารเม็ดจำหน่ายด้วยครับ เพราะติดกับแม่น้ำท่าจีน เป็นอุทยานมัจฉาภายในวัดด้วยครับอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์

     3. อนุสรณ์สถานดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นให้กับวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาของกรุงหงสาวดี ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 โดยเป็นที่คาดการณ์กันว่าบริเวณอนุสรณ์สถานดอนเจดีย์คือบริเวณที่มีการทำยุทธหัตถีกันในอดีต โดยเจดีย์สีขาวที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมีการสร้างครอบองค์เก่าเอาไว้ครับ และบริเวณข้างหน้าเจดีย์เป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะประทับบนช้างในชุดนักรบ  โดยทุก ๆ ปี ในช่วงปลายเดือนมกราคมจะมีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยจะมีการจัดนิทรรศการแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสถานที่นี้นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครที่มาจังหวัดสุพรรณบุรีควรที่จะแวะมาเที่ยวครับ เขาทำเทียม

Advertisement

Advertisement

     4. พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา ซึ่งมีความสวยงามมากครับ ทั้งที่ตอนที่ผมเดินทางไปยังแกะสลักองค์พระไม่เสร็จสมบูรณ์เลยครับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนการเริ่มเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ โดยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสุพรรณบุรี

Advertisement

Advertisement

     และนี่คือ 4 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับ เมื่อมีโอกาสมาเยือนดินแดนช้างศึกยุทธหัตถีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับ