• ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปชมฟาร์มไก่ของคุณหมอโต้งผู้เขียนมีความสนใจในไก่สายพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ผู้เขียนมีความสนใจด้านเกษตรอยากลองดูว่าระหว่างไก่เนื้อสายพันธุ์นอกกับไก่เนื้อสายพันธุ์ไทยแตกต่างกันอย่างไรจึงได้ถือโอกาสนี้ควบ 4 ล้อคู่ใจเดินทางไปสุพรรณบุรีโดยพลัน เมื่อไปถึงมีผู้คนที่คิดแบบผู้เขียนไปกันเยอะมากใจตรงกันดีแท้ (แนะนำให้โทรบอกคุณหมอโต้งก่อนนะครับ) ภาพฟาร์มของหมอโต้งไม่เหมือนกับที่ผู้เขียนคิดไว้เลยครับเพราะความมีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งไก่คุ้ยเขี่ยกับดินและไก่ดูไม่เครียดผิดกับการเลี้ยงไก่ของบางฟาร์มที่นำไก่มาขังไว้ไม่ให้ไก่ได้เดินเหินสะดวกครับ

ไก่เลี้ยงแบบอิสระที่มาของไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์

 • เกิดจากการพัฒนาต่อยอดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนกับชาวบ้านท้องถิ่นที่อำเภอแก่งกระจานได้นำไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วคือตะเภาทองมาผสมกับไก่พื้นเมืองของจีนไก่สามเหลือง(ซาอึ้ง) จนได้ไก่สายพันธุ์ใหม่นั่นคือตะเภาทองเกษตรศาสตร์ที่ให้เนื้อนุ่มหนังกรอบกระดูกร่อนและไขมันน้อยได้รสชาติที่อร่อยไม่เหมือนไก่สายพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปครับโดยขายกันที่กิโลกรัมละ 160-180 บาทราคาดีมากเลยครับกินนอนอิงธรรมชาติ

Advertisement

Advertisement

 • การเลี้ยงดูและอาหาร
 • เนื่องจากเป็นไก่ที่ทนต่อโรคแข็งแรงและโตไวการเลี้ยงดูจึงไม่ยากพื้นที่ให้ไก่ไม่ควรอัดโดยใช้พื้นที่ให้เหมาะสมไก่จะได้ไม่เครียดและยังสามารถคุยเขี่ยอิงตามแบบธรรมชาติได้ครับ เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยต้องให้ไก่มีพื้นที่อยู่ชัดเจนเพื่อป้องกันโรคระบาดและควบคุมได้ แบ่งพื้นที่โรงเรียนเป็น 2 แบบพื้นที่กินปูรองด้วยปูนครับเพื่อความสะดวกในการเก็บกวาดพื้นที่นอนจะปูรองพื้นด้วยดินแกลบให้ไก่ได้นอนเล่นกินดินกินทรายนอนพักใต้ร่มไม้ได้เจ้าโต้งเหล่านี้จะได้ไม่เครียดครับออกไข่และได้เนื้อ
 • Advertisement

  Advertisement

 • อาหารมีทั้งข้นและเป็นพืชผักสมุนไพร
 • ใช้อาหารข้นถึง 70-80 % และสมุนไพรเข้ามาผสม 20 % ในระยะเริ่มต้นจะให้อาหารแก่ลูกไก่เป็นอาหารข้นโปรตีน 21 โปรตีนจนถึงอายุประมาณ 6 สัปดาห์ครับหลังจากนั้นก็จะให้อาหารข้นอีกสูตรได้แก่  หญ้าสับ หยวกกล้วย ข้าวงอก พืชผักสมุนไพรท้องถิ่นนำมาผสมผสานกันและอาจใช้หญ้าหวานอิสราเอล หยวกกล้วยหมัก ผลไม้ตามฤดู เข้ามาร่วมด้วยครับหยวกกล้วยหมัก
 • ฟาร์มไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ยังได้รับเกียรติอันสูงสุดจากกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่มีความสนพระทัยไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ไก่ขาวพันธุ์ธุม และข้าวงอกให้นำข้อมูลทั้งหมดนมารายงานถวายเพื่อใช้ในโครงการหลวงอีกด้วยนะครับไก่สายพันธุ์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

 • เครดิตภาพโดย:ฟาร์มไก่ตะเภาทองสุพรรณบุรี-หมอโต้ง0893596595

 • Advertisement

  Advertisement