ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ประเพณีแห่แพหยวกงานทำบุญกลางบ้าน@สุโขทัย

ประเพณีแห่แพหยวกงานทำบุญกลางบ้าน@สุโขทัย

ประเพณีแห่แพหยวกงานทำบุญกลางบ้าน@สุโขทัย ประเพณีแห่แพหยวกงานทำบุญกลางบ้าน เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน โดยมีชาวบ้านบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยเป็น