อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยวัดและโบราณสถานไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง แม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงซากโบราณสถาน แต่จะการบูรณะฟื้นฟูของภาครัฐทำให้บรรยากาศของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีเสน่ห์แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต ความสำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทำให้ยูเนสโกยกให้เป็น “มรดกโลก”


หากจะท่องเที่ยวโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ครบทุกที่คงต้องใช้เวลาหลายวัน ผู้เขียนจึงขอนำเสนอ 6 วัดโบราณสำคัญที่คุณควรสวมรองเท้าสบายๆ ขี่จักรยานไปเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้

วัดมหาธาต1. วัดมหาธาตุ
วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางอุทยานเมืองสุโขทัย ความสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระเจดีย์มหาธาตุรูปดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  ซึ่งเป็นรูปแบบของศิลปะสุโขทัยโดยแท้

วัดศรีชุม

2.  วัดศรีชุม
วัดแห่งนี้อยู่นอกเขตกำแพงเมืองเก่าสุโขทัยไปทางทิศเหนือ เป็นวัดที่ไม่ควรพลาดเพราะเป็นที่ประดิษฐาน “พระอจนะ” แปลว่า “ผู้ไม่หวั่นไหว” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ได้รับฉายาว่า “พระพูดได้” สาเหตุที่ได้รับฉายานี้เป็นตำนานกุศโลบายของพระนเรศวรในสมัยที่พระองค์มาประชุมทัพเพื่อจะยกไปปราบเมืองสวรรคโลก ท่านต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารจึงได้ส่งคนขึ้นไปอยู่ด้านหลังเศียรพระและพูดปลุกปลอบขวัญทหารให้ฮึกเหิมพร้อมรบ

Advertisement

Advertisement

 วัดช้างล้อม
3. วัดช้างล้อม 
วัดแห่งนี้อยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันออก โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ ที่ฐานมีช้างปูนปั้นครึ่งตัวอยู่โดยรอบฐานเจดีย์จำนวน 36 เชือก ซึ่งการปั้นสมบูรณ์น่าชมมาก 

วัดสะพานหิน

4. วัดสะพานหิน
เป็นวัดนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตก ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 200 เมตร ด้านบนเขามี “พระอัฏฐารศ” พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ปางประทานอภัย วัดแห่งนี้ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก มองลงไปจนเห็นบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยรอบ

Advertisement

Advertisement

วัดศรีสวาย

5.  วัดศรีสวาย  

เป็นวัดที่มีความโดดเด่นที่พระปรางค์ 3 องค์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบลพบุรีที่มาปรากฏอยู่ในสุโขทัยได้อย่างลงตัว  บริเวณวัดจะร่มรื่นมาก มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่บริเวณวัด

วัดสระศรี
6. วัดสระศรี

ด้วยที่ตั้งอันโดดเด่นคืออยู่กลางสระน้ำที่ชื่อว่า “สระตังตระกวน” โบราณสถานสำคัญคือเจดีย์ทรงลังกาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามมาก


ท่านสามารถเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้หลายรูปแบบได้แก่


1.  ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประมาณ 440 กิโลเมตร

2.  ทางรถสาธารณะ มีรถปรับอากาศจากสถานีขนส่งสายเหนือ (กรุงเทพ) ถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

3.  ทางรถไฟ  ต้องลงที่สถานีพิษณุโลกและหารถเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย

Advertisement

Advertisement

4.  ทางเครื่องบิน  มีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินสุโขทัย  หรือสายการบินอื่นจะเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินพิษณุโลกและหารถเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย 

    “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”  มรดกโลกของไทยที่แสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของสุโขทัยในอดีต ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมและช่วยกันดูแลรักษาอุทยานศาสตร์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

ข้อมูลอ้างอิง
 

https://mgronline.com/travel/detail/9580000019034
 

http://www.sawadee.co.th/thai/sukhothai/transportation.html
 

https://www.busonlineticket.co.th/th/historical_th/sukhothai-historical-park

ภาพปกและภาพประกอบโดยผู้เขียน
ข้อความในภาพปกสร้างด้วย  www.canva.com