วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 16 กม. เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ชาวบ้านมักเรียกวัดนี้ว่า วัดหลวงพ่อแพ เนื่องด้วยเป็นวัดจำพรรษาของหลวงพ่อแพ เขมังกะโร หรือ พระเทพสิงหบุราจารย์ พระเกจิดัง และเป็นเจ้าอาวาสรุ่นที่ 5 ของวัด (พระธรรมมุนี) ซึ่งมรณะภาพเมื่อพ.ศ. 2542หลวงพ่อแพ เขมังกะโร (ภาพถ่ายโดยผู้เขียน)

วัดพิกุลทองมีชื่อเดิมว่า วัดใหม่พิกุลทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2434 แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดใหม่ เพราะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่ได้เป็นวัดร้างมาก่อน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิกุลทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 และได้รับยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาณของพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามนี้จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย องค์พระสูง 21 วา 3 คืบ 11 นิ้ว หน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว ประดับด้วยโมเสคทองคำ 24 เค จากอิตาลี

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียน

วัดพิกุลทองตั้งอยู่บนเนื้อที่ 100 ไร่เศษ มีบรรยากาศร่มรื่น และมีปูชนียวัตถุให้ประชาชนสักการะมากมาย เช่น ..

พระสีวลี (พระฉิม) สร้างด้วยโลหะลงรักปิดทองคำ มีขนาดสูง 9 ศอก 9 นิ้ว ประดิษฐาณกลางสระน้ำบริเวณด้านหน้าองค์พระใหญ่

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนพระสังกัจจายนะ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประดิษฐาณด้านทิศใต้ขององค์พระใหญ่ประทานพร ในสวนพุทธอุทยาน

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ขนาดเท่าองค์จริง ได้ถอดแบบมาจากวัดระฆังโฆษิตาราม ประดิษฐานในวิหารด้านหน้าพระอุโบสถ

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนวิหารคต ประดิษฐานอยู่รอบองค์พระใหญ่ประทานพร พระพุทธรูปปางประจำวัน เดือน ปี เกิด ต่าง ๆ รวมจำนวน 56 องค์

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนภาพถ่ายโดยผู้เขียนพระพุทธศรีวิริยโสภิต พระประทานในพระอุโบสถ หลวงพ่อสี เกสโร พระอาจารย์ด้านวิทยาคมของหลวงพ่อแพได้สร้างถวายหลวงพ่อแพ

วิหารรูปเหมือนหลวงพ่อแพ องค์ใหญ่ ก่อสร้างด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 6 เมตร อยู่ด้านทิศเหนือขององค์พระใหญ่ประทานพร

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ เป็นที่ตั้งศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแพที่จัดแสดงเรื่องราวอัตชีวประวัติ และรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไปมาสักการะบูชาขอพร

ภาพถ่ายโดยผู้เขียนพระพิฆเณศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตักกว้าง 9 ศอก ประดิษฐาณอยู่กลางน้ำด้านทิศเหนือองค์พระใหญ่ประทานพร

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดยผู้เขียน

วัดพิกุลทองตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.3 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและทำบุญได้ทุกวัน

 

ภาพประกอบโดยผู้เขียน