สำหรับวันนี้ วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เราชาวพุทธศาสนาทั้งหลาย ร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์ องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจะธรรมทั้งหลาย และได้บอกต่อสอนสั่ง บุคคลให้เจริญรอยตาม ให้เข้าถึงธรรมอันเกษม พระนอนจักรสีห์

      สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา จะพาเพื่อนทุกคนไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ที่ วัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และก็เป็นวันหยุด ผมจึงได้ถือโอกาสนี้ ไปกราบนมัสการ องค์พระพุทธปฏิมากร  พระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ผมพร้อมภรรยา ถือโอกาสในวันสำคัญ เดินทางไปนมัสการ และมีความปลาบปลื้มปีติใน องค์พระพุทธไสยาสน์ องค์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา อีกมุมทางเข้าพระวิหาร


​     เมื่อเดินทางไปถึง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เราทั้งสองก็ได้เข้าไปกราบนมัสการ พระนอนอันเป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี นักท่องเที่ยวท่านใดที่ไปเยี่ยมชมก็อย่าลืมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกและกราบขอพรกับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดสิงห์บุรี และชาวบ้านใกล้เคียงพระพุทธไสยาสน์

Advertisement

Advertisement

      สถานที่จอดรถสะดวกสบาย หลังจากจอดรถเสร็จเรียบร้อย เราก็พากันเดินไปยัง วิหารพระพุทธไสยาสน์ ปากทางเข้าก็จะมี องค์หลวงพ่อโต องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธา หลวงพ่อเจ้าอาวาสและชาวบ้านใกล้เคียง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้าง องค์สมเด็จหลวงพ่อโต ขึ้นมาไว้ด้านหน้าก่อนเราทั้งหลายจะเข้าไปสู่วิหาร พระนอนจักรสีห์ ให้เรากราบนมัสการองค์หลวงพ่อโตจำลององค์นี้ก่อนนะครับเราได้ถ่ายรูปกับปิ่นโตยักษ์

     หลังจากได้นมัสการองค์เหมือน หลวงพ่อสมเด็จโตเป็นที่เรียบร้อย เราเห็น ปิ่นโตยักษ์ ที่ได้สร้างไว้ ด้านข้างองค์หลวงพ่อโต เราจึงไม่ผ่านไปเฉย ๆ และก็ได้แวะถ่ายรูปเพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกหลังจากถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เดินทางเข้าไปสู่วิหารก่อนที่จะเข้าไปมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและแนะนำ ธูปเทียนกราบไหว้พระนอน

Advertisement

Advertisement

     เราทั้งสองได้บูชาดอกไม้ธูปและเทียน เพื่อไปกราบนมัสการองค์พระนอนอยู่ในวิหารก่อนจะเข้าไปเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดใข้และเช็ดแอลกอฮอล์ ให้กับพวกเราทั้งสอง หลังจากนั้นก็ได้เดินผ่านยังห้องฆ่าเชื้อ บรรยากาศหน้าวิหาร

    ตอนนี้ก็เข้ามาถึงด้านหน้าวิหารก่อนที่ผมจะพาเพื่อนทุกคน เข้าไปนมัสการพระนอน ก่อนเข้าวิหารแวะกราบนมัสการ ปิดทององค์พระนอนซึ่งเป็นองค์จำลองที่หลวงพ่อเจ้าอาวาส ได้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทำการนำทองคำเปลวที่ตัวเองนำมาตั้งแต่ทางเข้าปิดทององค์พระนอนจำลองก่อนและมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ที่ให้เราทำการสักการะบริเวณวิหารหน้าวิหารพระนอน

Advertisement

Advertisement

 มาปิดทองพระนอนกันครับ

     หลังจากที่ได้ปิดทองและไหว้พระในวิหารด้านหน้าของวิหารพระนอนเสร็จแล้ว ก็ได้เดินทางเข้าไปที่วิหารพระนอนบรรยากาศในวิหารพระนอนทำให้จิตใจร่มเย็นเหมาะแก่การมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งปฏิบัติธรรมก่อนอื่นหลังจากที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะกราบพระนอนและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก กราบพระนอน

 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

     หลังจากได้กราบนมัสการพระนอน เป็นที่เรียบร้อยเราก็เดินเยี่ยมชม ภายในวิหารพระนอนมีของโบราณมากมายหลายชิ้นที่ได้จัดวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากมายหลายอย่างทั้งเครื่องครัวโบราณใหโบราณและเงินสมัยเก่าที่ผมและภรรยาไม่เคยเห็นเงินในสมัย รัชกาล 8 และยุคเริ่มต้นรัชกาลที่ 9 มีพระพุทธรูปสำคัญของวัดพระนอนที่เป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองได้จัดแสดงภายในวิหารแห่งนี้อีกด้วย เดินชมในวิหาร


ธนบัตร

     หลังจากที่ได้เดินชมในวิหารพระนอนเป็นที่เรียบร้อยจึงได้เดินทางออกจากวิหารด้านซ้ายมือก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ต่าง ๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้เรากราบนมัสการ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรูปเหมือนหลวงพ่อต่างๆ


รูปเหมือน

     จากนั้นก็ได้เดินมายังพระตำหนักรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางวัดได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดพระนอน ได้มากราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของรัชกาลที่ 5 ซึ่งท่านได้ทำคุณประโยชน์มากมายไว้ให้เราชาวไทยได้ระลึกถึงหน้าพระตำหนักรัชกาลที่ 5


ภายในพระตำหนัก

    ผมก็ได้เข้าไปสักการะองค์เหมือนรัชกาลที่ 5 และได้เยี่ยมชมห้องบรรทม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นองค์เหมือนให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้สักการะกราบสักการะรัชกาลที่ 5


รูปเหมือนภายในห้องบรรทม

     ก่อนที่เราจะกลับก็ยังมีตลาดต้องชมอยู่ส่วนหน้าก่อนจะเข้าไปสู่วัดพระนอน ก่อนกลับผมพาไปชมกันครับด้านหน้าพระตำหนัก

 รูปเหมือนรัชกาลที่ 5

 


ตลาดต้องชม

หน้าตลาดต้องชม

    ใครที่อยากจะไปเที่ยวชมและกราบนมัสการพระนอนจักรสีห์ไปสักการะองค์เหมือนของรัชกาลที่ 5 และเยี่ยมชมตลาดต้องชมขอเรียนเชิญนะครับ

    วัดพระนอนจักรสีห์ ตั้งอยู่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ

ภาพถ่ายเองจากผู้เขียน

#พ่อบ้าน5g

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
60 ถนน บ้านพระนอน หมู่ 2 สาย 2 ตำบล จักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
036 543 234

คลิ๊กดูแผนที่