ภาพหน้าปกโดย https://pixabay.com


         มวยไทยนั้นเป็นศิลปะการป้องกันตัวของไทยมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันนำมาเป็นกีฬาแข่งขันกันเพื่อรักษาศิลปะวัฒนะธรรมไทยให้คงอยู่แม่ไม้มวยไทยในสมัยก่อนนั้นเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับฆ่าศึกโดยใช้มือเท้าเข่าและศอกเป็นอาวุธ ซึ่งมีความรุนแรงมากอาจทำให้ถึงชีวิตได้แต่ในความรุนแรงนั้นก็มีความสวยงามอยู่ด้วยวันนี้ผมจะมาเล่าถึงความแตกต่างระหว่างมวยไทยในอดีตและมวยไทยในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

มวยไทยภาพโดย https://pixabay.com

    1.  จุดมุ่งหมายของการฝึก

               มวยไทยในอดีตนั้นมีจุดมุ่งหมายในการฝึกเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันบ้านเมืองจากฆ่าศึกมวยไทยเป็นการต่อสู้ระยะประชิดมีความรุนแรงและรวดเร็วเราจึงเห็นในหนังว่าคนสมัยก่อนเป็นมวยกันทุกคนเขาจะให้ลูกหลานที่เป็นผู้ขายฝึกทุกคนเพื่อเป็นกำลังปกป้องบ้านเมืองจากฆ่าศึก

Advertisement

Advertisement

              มวยไทยสมัยปัจจุบันนั้นเป็นการฝึกเพื่อขึ้นชกหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใครฝึกจนเก่งชนะบ่อยๆ ก็ได้เงินเยอะมีชื่อเสียงแต่ใครที่แพ้บ่อยๆ ก็ได้เงินน้อยลงมาผู้อ่านจะเห็นว่ามันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันมาก

มวยไทยภาพโดย  https://pixabay.com

2. วิธีการฝึก

           มวยไทยในอดีตมีวิธีการฝึกคือจะฝึกโดยครูมวยที่ชำนาญจะเริ่มจากการฝึกจากพื้นฐานท่าทางเมื่อเริ่มมีพื้นฐานจะให้ทำการฝึกโดยมีคู่ซ้อมฝึกกันกลางแจ้งโดยการใช้ผ้าหรือเชือกพันที่มือมวยไทยในสมัยก่อนจะไม่เน้นพละกำลังมากนักเเต่จะเน้นที่ท่าทางและจังหวะ

           มวยไทยในปัจจุบันนั้นมีค่ายมีสังกัดเวลาฝึกก็ต้องไปฝึกที่ค่ายเตะกระสอบทรายลากยางเพื่อเพิ่มพละกำลังเวลาซ้อมจะใส่นวมซ้อมเพื่อความปลอดภัยและเวลาซ้อมต้องไปซ้อมที่ค่ายเท่านั้นเพื่อไม่ให้คู่แข่งจับทางถูกนักมวยบางคนนอนที่ค่ายเลยเพื่อลดการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง

Advertisement

Advertisement

           

มวยไทยภาพโดย https://pixabay.com

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการชก

            มวยไทยในอดีตจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการชกมากชกเพื่อหวังผลในการศึกต้องซัดให้หมอบให้ไวที่สุดจึงมีเพียงเชือกหรือผ้านำมาพันที่มือเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมาความรุนแรงมาก

           มวยไทยในปัจจุบันมีอุปกรณ์ซึ่งใช้เพื่อความปลอดภัยเพราะเป็นการต่อยเพื่อเป็นกีฬาและเงินรางวัลเท่านั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนวมมีกระจับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้บาดเจ็บแต่ถึงจะใส่นวมก็สามารถหลับได้เหมือนกันแต่จะรุนแรงไม่เท่าหมัดเปล่าๆ


           แม่ไม้มวยไทยยังมีอีกหลายท่ามีทั้งรุกและรับในอดีตบรรพบุรุษเราเคยใช้เพื่อปกป้องบ้านเมืองผมจึงอยากให้เราอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เห็นต่อไปแม่ไม้มวยไทยถึงแม้จะมีท่าที่ดูสวยงามแต่ทุกท่าซ่อนความอันตรายถึงชีวิตต้องฝึกจนชำนาญจริง ๆ ถึงจะออกอาวุธได้จึงเห็นไม่ค่อยบ่อยในการชกมวยไทยทุกวันนี้เพราะมวยไทยสมัยนี้เป็นกีฬาและเพื่อเงินรางวัล

Advertisement

Advertisement