อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

หาเงิน เพื่อความอยู่รอด

หาเงิน เพื่อความอยู่รอด

“เสี่ยง เหนื่อย หนัก สกปรก”  สถานการณ์ของโรคที่กำลังระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายคนจะต้องตกงาน หยุดงาน รวมถึงอาจจะต้องหางานทำใหม่ ด้วยเหตุผลที่ไม่มีชิ้นงานให้โรงงานจ้างคนงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการป้อน