สระบุรี เตรียมความพร้อม จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ไม่กระทบการจราจรของประชาชน

ข่าวสาร

สระบุรี เตรียมความพร้อม จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ไม่กระทบการจราจรของประชาชน

77ข่าวเด็ด
| 2 min