โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

เพราะโควิด – ชีวิตเปลี่ยน

เพราะโควิด – ชีวิตเปลี่ยน

สภาวการณ์ปัจจุบันโลกถูกคุกคามด้วย “โรค” ซึ่งกินพื้นที่จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และได้เข้าล่วงไปกินพื้นที่ในประเทศอื่นๆ ตามมาทั่วโลก โดยผู้ป่วยคนแรกของโลกตรวจพบวันที่ 8 ธันวาคม 25