โครงการในพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่

      โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรีโครงการพระราชดำริเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2535 ในหลวงได้ทรงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามให้วัดมงคลชัยพัฒนา และใช้พื้นที่ติดกับวัดเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการดำเนินเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้คนได้มาศึกษาเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็นจุดกำเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกในประเทศไทย

โครงการในพระราชดำริเราได้มีโอกาสไปศึกษา เยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ ซึ่งมีวิทยากรคอยให้ความรู้ และนำชมในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ ทำให้เราได้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่พอสมควร ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร วันนี้เลยจะมาแชร์สิ่งที่ได้รับมาเพื่อเป็นความรู้ ประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย :)

Advertisement

Advertisement

เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ คือการที่เราบริหารการใช้พื้นที่ที่เรามีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของเกษตกรรมและความเป็นอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 30:30:30:10 ซึ่งก็คือ ในส่วนแรกใช้พื้นที่ 30% ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการเกษตร 30% ถัดมาคือ ปลูกข้าวไว้กินหรือขาย อีก 30% คือ ปลูกพืชยืนต้น พืชสวนต่าง ๆ เอาไว้กินหรือขาย ส่วนอีก 10% คือที่อยู่อาศัยและพืชผักสวนครัว หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่จะแบ่งตามนี้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามพื้นที่ที่เรามีได้ อย่างเช่นของโครงการนี้ก็ได้แบ่งให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเอง

ขั้นที่1

พื้นที่แรก คือ น้ำ ขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำฝนใช้ในการเกษตร 

พื้นที่แรกพื้นที่แรกพื้นที่ส่วนที่ 2 คือ ปลูกข้าวในหน้าฝนไว้กินหรือขาย ส่วนในช่วงที่ไม่ได้ปลูกจะปลูกพืชหมุนเวียน ถั่ว เพื่อให้ยังมีรายได้ในช่วงที่ไม่ได้ปลูกข้าว ทำให้สามารใช้พื้นที่นี้ได้ตลอดทั้งปี

Advertisement

Advertisement

พื้นที่ส่วนที่สองพื้นที่ส่วนที่ 3 คือ ปลูกพืชยืนต้น พืชสวนเพื่อไว้กินหรือขาย ทำให้มีรายได้ ลดค่าใช้จ่ายและเพื่อปรับปรุงดินในระยะยาว

พื้นที่ส่วนที่3พื้นที่ส่วนสุดท้าย คือ ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินในชีวิตประจำวัน อยู่ที่ว่าเราจะปลูกอะไรในพื้นที่ส่วนนี้ อะไรที่เราอยากบริโภคโดยที่ไม่ต้องซื้อเช่นเดียวกับพื้นที่ในส่วนที่ 2,3 คือการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้นั่นเอง

พื้นที่ที่อยู่อาศัยผักสวนครัวโรงเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างกับเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้พื้นที่ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ของเรา ในวันนี้ที่เรามาเราไม่ได้จะเอาทฤษฎีนี้ไปใช้แต่เรามาเพื่อรับความรู้ความและทำความเข้าใจในโครงการในพระราชดำรินี้หวังว่าเพื่อน ๆ จะสามารถนำไปใช้หรือแค่ได้รับความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นก็เพียงพอ

Advertisement

Advertisement

หากผู้ที่สนใจอยากมาศึกษาดูโครงการ สามารถติดต่อเพื่อขอเข้าดูโครงการและต้องการวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 036221644 ทุกวันทำการในเวลาราชการ

 


พิกัด ถนนพหลโยธิน ตำบล เขาดินพัฒนา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


รูปภาพประกอบโดยผู้เขียน