ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท่องเที่ยว "3 ฟาร์มหอย" นอนโฮมสเตย์ เมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

ท่องเที่ยว "3 ฟาร์มหอย" นอนโฮมสเตย์ เมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันนี้วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ชิล ๆ ตามสไตล์ หนุ่ม-สุทน คนรักบ้านเกิดเมืองแม่กลองหรือสมุทรสงครามตามชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ วันนี้จะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวเลหรือชาว