ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รู้ยัง?? กรุงเทพก็ดูวาฬได้นะ

รู้ยัง?? กรุงเทพก็ดูวาฬได้นะ

มีกิจกรรมหลายอย่างที่นาน ๆ ครั้งจะมีโอกาสได้ทำ และหลายคนยังจัดกิจกรรมนั้นให้เป็น bucket lists. (กิจกรรมที่อยากทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต) ของตนเองอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขึ้นบอลลูน ดำน้ำ กระโดดร่ม เล่นบ
179