Boo Planet อยากชวนไปท่องเที่ยวด้วยรูปแบบใหม่ ไปปักหมุด check-in ใช้มือถือสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ตื่นเต้นไปกับการค้นหา ฝาท่อลายศิลป์ และ Street Art ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ จากศิลปิน Street Art ชื่อดังอย่าง Alek Face,Mauy, Jeck BKK 

     ทั้งหมดคุณสามารถสัมผัสได้ที่ "ท่าฉลอม" ซึ่งเป็นตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ท่าฉลอมเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แทบจะล้อมรอบด้วยแม่น้ำท่าจีน เป็นเมืองการค้าขายการประมง อาหารทะเล ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเราสามารถไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ ชมเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาลเจ้า อาหาร สินค้าที่ระลึก ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังเป็นเมืองขนาดเล็กที่เหมาะแก่การเดินชมเมือง walkable city 

คลิปจาก Boo Planet

Advertisement

Advertisement