“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” สุขสันต์วันศุกร์ สุขใจจุงเบย เตรียมตัวไปเที่ยวอีกแล้วครับ วันนี้วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หนุ่ม-สุทนพึ่งกลับมาจาก จ.สมุทรสาคร เดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เสร็จแล้วก็นั่งเรือข้ามฟาก จากท่าเรือมหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม ดังเนื้อเพลงท่าฉลอมที่ขับขานโดยศิลปินแห่งชาติชรินทร์ นันทนาคร ร้องเอาไว้ว้าว ๆ ครับวันนี้พาไปเที่ยว “เมืองสมุทรสาคร” จากศาลหลักเมือง ถึงวัดแหลมสุวรรณารามศาลหลักเมืองสมุทรสาคร

ศาลหลักเมืองเสียงเพลงที่ร้องกล่าวว่า ท่าฉลอมกับมหาชัยจะคิดทำไมว่าไกล เชื่อมความรักไว้ดีกว่า ฮ่า ๆ ผมก็เลยมาตามเสียงเพลงนี้แหละครับ พอถึงฝั่งท่าฉลอม ก็คือสุขาภิบาลท่าฉลอมที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้ขยายเขตการปกครองออกมาจากเมืองหลวงถึงท้องถิ่น เมืองสาครบุรี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จ.สมุทรสาครหรือเดิมเป็นชุมชนใหญ่ของชาวจีนบริเวณใกล้ ๆ ปากน้ำหรืออ่าวไทย มากด้วยเรือสำเภา เข้ามาเพื่อขนถ่ายสินค้า เมื่อครั้งกระนู้น....ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงโปรดฯ ให้ตั้งเป็นบ้านท่าจีน เพราะชาวจีนสร้างบ้านเรือนกลายเป็นชุมชนใหญ่ท่าฉลอม

Advertisement

Advertisement

ท่าฉลอมต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ พระราชทานนามว่า      ”เมืองสาครบุรี” และสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดฯ ให้จัดระบบราชการแผ่นดินขึ้นมาใหม่จึงทรงโปรดฯ ให้เป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ถึงทุกวันนี้ครับท่าเทียบเรือ

สุขาภิบาลท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาครยังคงมีบ้านเรือนเก่า ๆ เมื่อครั้งอดีต ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยว ขอบอกควรจะนั่งรถสามล้อถีบแบบเพลิน ๆ พูดคุยกับนักปั่นสามล้อโดยอาชีพ ตามเส้นทางที่หนุ่ม-สุทนไปแวะมา คือวัดแหลมสุวรรณาราม วัดนี้แหละน่าสนใจมาก ๆ ผมขอเริ่มต้น “วัดแหลมสุวรรณาราม”  

Advertisement

Advertisement

วัดแหลมสุวรรณารามอุโบสถแต่เดิมชื่อวัดหัวบ้าน สร้างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาชาวบ้านย่านนี้เรียกวัดหัวแหลม เพราะอยู่บริเวณหัวแหลม แล้วก็เปลี่ยนมาชื่อวัดแหลมสุวรรณาราม ช่างชาวจีนพื้นกระเบืองจากจีนการสร้างวัดนี้สมัยนั้นใช้ช่างชาวจีนออกแบบและสร้างวัด แต่สิ่งที่ควรจะเข้าชมคือตัวอุโบสถ ทำไมต้องชมอุโบสถ! เป็นคำถาม ”เพราะเดิมทีอุโบสถหลังนี้สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม มีช่อฟ้า ใบระกาสวยงาม ตัวช่อฟ้าศิลปะแบบจีน เขาสร้างรูปแบบพญามังกรหรือสิงโตลักษณะของชาวจีนไหหลำพญามังกร

ต่อมาเมื่ออุโบสถชำรุด เกิดอะไรขึ้น! ช่างที่ซ่อมแซมเป็นช่างคนไทย เข้ามาบูรณะฮิ ๆ เขามองช่อฟ้าจากพญามังกรเป็นพญานาคครับ

แบบผสมผสานปัจจุบันช่อฟ้าอุโบสถวัดแหลมสุวรรณารามนั้น เราก็มองให้เป็นเรื่องศิลปะผสมผสานไทยกับจีนหรือพญานาคผสมผสานกับพญามังกรครับโอ้โห่ น่าเยี่ยมชม ศึกษาร่องรอยการสร้างอุโบสถ

Advertisement

Advertisement

สำหรับรอบข้างตัวอุโบสถจัดสร้างพระพุทธรูป 18 องค์ แต่ชาวจีนเรียก 18 อรหันต์ ส่วนองค์พระประธานหลวงพ่อดำ องค์เดิมสร้างด้วยไม้ ต่อมาทางวัดได้พอกปูนลงรักปิดทอง ส่วนพื้นกระเบื้องงดงามและเก่าแก่มาก ๆ หาชมได้อยากครับ

พระพุทธรูป 18 อรหันน่าไปเที่ยวและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอุโบสถวัดแหลมสุวรรณาราม สุขาภิบาล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  อย่าลืมขอพรหลวงปู่เหล็งพระเกจิแห่งท่าฉลอมหรือชาวบ้านแหลม เรียกพระหมอท่าฉลอมเพราะท่านเก่งเรื่องยาแผนสมุนไพรไทยครับ เขตสุขาภิบาลท่าฉลอมชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ ยังมีสถานที่ท่องเทียวอีกหลากหลายครับ แฟนเพจนักอ่านทุกท่านต้องติดตามต่อไปนะครับหลวงปู่เหล็ง

หลวงปู่เหล็ง

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #ตะลอนชิมกาแฟทั่วไทย #เที่ยวทั่วไทยคลื่นข่าว100.5fm

#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน