ขอบคุณรูปภาพจาก: ป่าชายเลน สมุทรสาคร

 สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเที่ยว ชมวิว และอนุรักษ์ป่าชายเลนในจังหวัดบ้านเกิดผมเอง จังหวัดสมุทรสาครนั้นเอง ป่าชายเลนเป็นที่รู้จักของชาวสมุทรสาครเป็นอย่างดีเลยละครับ ก่อนอื่นจะเริ่มเดียวผมพูดถึงเรื่องวิวก่อนดีกว่าครับ ป่าชายเลนแห่งนี้ มีสถานที่ถ่ายรูปจุดชมวิวหายแห่งเป็นอย่างมากเลยละครับจุดที่สวยที่สุดคือจุดหอคอย ที่สูงและชมวิวได้ไกลและสวยกันเลยละครับพอตกช่วงเย็นสาวๆหนุ่มจะชอบเข้ามาในช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงตะวันตกดินแสงตะวันสะท่อนเข้ากับน้ำเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับแต่ผมไม่แนะนำมาช่วงดึกเพราะสถานที่นี้ไม่ค่อยมีไฟครับและอันตรายเป็นอย่างมากครับ สถานที่ถ่ายรูปมีพื้นปูรองรับอย่างดี ภาพรูปแบบไหนก็ออกมาดูสวยทุกรูปเลยละครับ ผมก็มีโอกาสไปถ่ายไว้หลายรูปเช่นกันขอบคุณรูปภาพจาก: ป่าชายเลน สมุทรสาคร

 มาเล่าเรื่องการอนุรักษ์กันดีกว่าครับ ชาวสมุทรสาครยินดีตอนรับทุกท่านที่ชอบอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนในจังหวัดบ้านเกิดผม จะมีคนมาปลูกป่าอนุรักษ์เป็นช่วง ช่วงครับจะมีมาหลายกลุ่มเลยเลยละครับถ้ามากลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเก็บขยะตามร่องน้ำป่าชายเลน แต่ถ้ามากลุ่มใหญ่ เขาจะพร้อมลงลุย ไปปลูกป่า ชมปลาตีน ใต้พื้นดิน ได้กลิ่นธรรมชาติโดยแท้เลยครับ เป็นธรรมชาติที่สดชื่น มีทั้งวิวถ่ายรูปและอนุรักษ์ป่าไม้ บอกเลยครับ วิวสวยและท่านไหนที่มาถ้าจะขอปลูปไม้ต้องขออณุญาติกรมป่ารักษาธรรมชาติป่าชายเลนก่อนนะครับเพื่อท่านได้ลงไปแล้ว เกิดอันตราย ทางกรมไม่รู้ขอบคุณรูปภาพจาก: ป่าชายเลน สมุทรสาคร

Advertisement

Advertisement

 และทางป่าชายเลน ยินดีตอนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชม ทั้ง วิว ถ่ายรูป ปลูกป่าอนุรักษ์ เรียนเชิญครับ เปิดเยี่ยมชม เวลา 08:00-18:00 นะครับนอกเหนือเวลานั้นไม่แนะนำให้เข้าเยี่ยมชมครับเพราะอาจเป็นอันตรายต่อท่านที่เข้า

Advertisement

Advertisement