โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวการกักตัวโดยรัฐบาลเมื่อกลับจากต่างประเทศ

รีวิวการกักตัวโดยรัฐบาลเมื่อกลับจากต่างประเทศ

M2L
| 1 min read
สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อถึงประเทศไทยแล้วทางรัฐบาลจะจัดเตรียมรถจัดส่งท่านมายังโรงแรม ก่อนเข้าใช้ห้องพักจะมีการแนะนำข้อปฏิบัติของการกักตัว การกักตัว1คนต่อ1ห้อง ในระยะเวลา14วัน สถานที่ก