รู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มออกเดินทาง

 

พ่อแม่ที่มีลูกผู้หญิงส่วนมากจะนิยมอบรมลูกให้เป็น “กุลสตรี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักนวลสงวนตัว เป็นเด็กดีมีมารยาท พูดจาอ่อนหวาน ประพฤติปฎิบัติตามประเพณีดั้งเดิมสืบเนื่องต่อกันมา นอกจากนั้นสิ่งสำคัญสำหรับลูกผู้หญิงก็คือ การเป็นแม่บ้านแม่เรือน รู้จักทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร และเย็บปักถักร้อย เพราะเป็นหน้าที่หลักสำคัญของความเป็นแม่บ้านที่ต้องคอยดูแลครอบครัวทั้งสามีและลูกๆ  บางครอบครัวถึงกับเคร่งครัดมากเมื่อลูกจะทำผิดหรือไม่ปฎิบัติตาม ต้องถูกตำหนิหรือถูกทำโทษ แต่พ่อแม่หารู้ไม่ว่านั่นคือการเริ่มสร้างความกดดันให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก ส่งผลทำให้ลูกไม่มีโอกาสได้ใช้พัฒนาการตามความคิดของเขา  และพ่อแม่หารู้ไม่ว่าการตำหนิหรือการลงโทษลูกนั้นเป็นการกระทำที่ทำให้ลูกไร้พลังและไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวเองคิด เพราะเกรงว่าจะถูกตำหนิหรือถูกลงโทษ จนกลายเป็นคนที่ไม่มีความนับถือในตัวเองเมื่อเติบใหญ่  

Advertisement

Advertisement

รู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มออกเดินทาง

พ่อแม่ที่มีลูกผู้ชายก็ถูกพร่ำสอนว่า เป็นลูกผู้ชายต้องอดทน อดกลั้น เข้มแข็ง เป็นผู้นำ และต้องเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนั้นลูกผู้ชายยังถูกสอนว่า เป็นลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้ขี้แยเหมือนเด็กผู้หญิง ต้องรู้จักเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ให้แสดงอารมณ์ออกมา  นี่เองที่เป็นความกดดันอย่างมหาศาลในเรื่องของการที่ครอบงำไม่ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและไม่มีโอกาสได้แสดงอารมณ์ที่แท้จริงที่ควรจะเป็นออกมา เมื่อเติบใหญ่เด็กจึงแสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรง เพราะเนื่องจากถูกเก็บกดไว้ตั้งแต่เด็ก  ยิ่งไปกว่านั้น พวกผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้สึกเศร้าที่ไม่สามารถแสดงความความสัมพันธ์อันดีต่อพ่อของตน  ทั้งๆ ที่ ลูกชายอยากจะได้ยินสิ่งที่พ่อบอกว่าลูกเป็นที่รักและมีค่าเพียงใดสำหรับพ่อ

Advertisement

Advertisement

รู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มออกเดินทาง

การเรียนรู้ที่จะมีทัศนคติในทางบวก จะช่วยเยียวยาตนเองและจะช่วยเสริมสร้างและเรียกความมั่นใจในตัวเองให้กลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จงรู้ไว้เถิดว่า พ่อแม่รักเรายิ่งกว่าชีวิต ท่านก็คิดว่าท่านได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของลูกแล้ว แต่เมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไป เราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ชีวิตที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นบทเรียน ให้เรามองไปข้างหน้า รู้จักให้คุณค่ากับชีวิตของตัวเอง ให้ความนับถือตัวเอง พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ เพื่อจะได้เรียนรู้และสามารถตัดสินใจทำด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ และเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราพร้อมที่เข้มแข็งและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปอย่างแน่วแน่มั่นคง  ขอเพียงคุณเริ่มต้นที่จะรู้จักคุณค่าของตัวเองเสียก่อน ณ จุดนี้ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางต่อไป

Advertisement

Advertisement