หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียง ธรรมะบรรยายที่พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน) ได้บรรยายไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เนื้อหาในเล่มโดยภาพรวมพูดถึง การเข้าใจตนเองผ่านประสบการณ์ในช่วงต่าง ๆ  ของชีวิตท่าน ทั้งเรื่องการไปบรรยายในสถานที่ต่าง ๆ การได้สนทนาธรรมแบบถามตอบ การปฏิบัติภาวนาโดยตัวท่านเอง รวมไปถึงการค้นพบ “พ่อแม่ครูบาอาจารย์” และ “วิธีการปฏิบัติ” ที่ทำให้ท่านเข้าใจ เข้าถึงและนำ “ความรู้สึกตัวนั้น” มาชวนคิดชวนคำนึงถึงวิถีชีวิตในปัจจุบันขณะปก

หนังสือเกริ่นนำเรื่องที่ท่านได้ไปบรรยายธรรมแดนความมั่นสูง(แดน8)ภายในเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีแต่นักโทษต้องจำคุก 30 ปีขึ้นไปหรือโทษประหารชีวิต  พร้อมกับให้ข้อคิดเรื่อง “คุกนอก-คุกใน” และการสูญเสียอิสรภาพทางจิตวิญญาณหากไม่ใช้โอกาสที่เสียอิสรภาพทางกายนี้พัฒนาอิสรภาพทางจิตวิญญาณ

Advertisement

Advertisement

ต่อด้วยคำตอบของท่านเรื่อง “สีของอีกา” ที่ทำให้แอนดรูว์ นักศึกษาปรัชญาจากตะวันตกจากเยอรมัน ยอมรับและกลับมารู้จิตใจและการปรุงแต่ง รวมถึงการให้ค่า ให้ความหมายของสิ่งที่ต่าง ๆ  ที่ล้วนออกมาจากต้นตอคือ “เรื่องสมมติเอา”เท่านั้น

ภาวการณ์ที่จะทำให้สามารถย้อนมาดูใจตนเองได้ในมุมองท่าน คือ เป็นแต่เพียงผู้สังเกตด้วยตาในเพื่อปลุกธาตุรู้ด้วยการ “เบิ่งซือๆ(มองเฉยๆ)”เท่านั้น ท่านได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ตัวท่านเองช่วงที่อยู่กับพ่อซึ่งกำลังป่วยหนักและหายใจรวยรินใกล้สิ้นชีวิตว่า เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง การรู้จักพอใจและละวางใจได้ จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการจากไปอย่างงดงาม ดังที่พ่อท่านเป็นให้เห็น แม้จะเสียชีวิตไปแล้วถึง 9 วัน แต่ร่างกายก็ยังคงอิ่มเอิบและผ่องใส

ช่วงกลางเล่ม เนื้อหาหลัก เป็นเรื่องการถามตอบการบรรยายในคราวนั้น ซึ่งมีคำถามและคำตอบหลายข้อที่น่าสนใจ บางคำถามก็อยากรู้ความหมาย บางคำถามก็อยากรู้สภาวะ และบางคำถามก็อยากรู้มุมมองของท่านต่อคำถามเหล่านั้นทั้งหมด เช่น เรื่องขันธ์ในขันธ์ ลำดับในไตรลักษณ์ ภาวะนิ่งหรือตื่นรู้ การเห็นกายในกายสันข้าง

Advertisement

Advertisement

ช่วงท้ายเล่ม เป็นการนำเนื้อหาพิเศษที่ท่านได้ไปแสดงธรรมงานปลงสีรีระสังขารของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ มาประกอบไว้ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นความเป็น “พระครรชิต อกิญจโน” มากขึ้นว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร ซึ่งมีจุดน่าสนใจสำคัญ 2 จุดคือ การได้ค้นพบวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และ การเป็นที่สุดแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์

สุดท้ายของเล่ม ได้นำเสนอเทคนิคการปฏิบัติธรรม มีภาพประกอบทุกขั้นตอน นั่นคือ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะ ซึ่งเป็นเทคนิคการปฏิบัติธรรมที่เหมาะคนที่มีนิสัยอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ และอีกกลุ่มที่เหมาะมากคือเด็กๆย้อนดูใจ

Advertisement

Advertisement

โดยส่วนตัวผมแล้ว วิธีการปฏิบัติแบบนี้ ผมเรียกว่า Action Meditation เคล็ดคือตามรู้ทุกการเคลื่อนไหว ทั้งการเคลื่อนไหวโดยสมมติและเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Full Moon Meditation ก็ได้ เพราะมีทั้งหมด 15 ขั้นตอนเหมือนขึ้น 15 ค่ำ ทีนี้คนที่ยังไม่เคยปฏิบัติสายนี้ อาจจะเห็นแค่ 14 ท่า ซึ่งนั่นก็จริง แต่เมื่อปฏิบัติไปจนชำนาญในการตามรู้อาการเคลื่อนไหวแล้ว ขั้นที่ 15 จะปรากฏชัดแก่ตัวเราเองครับ

หนังสือ “ย้อนมาดูใจ”

พิมพ์ครั้งแรก ปี 2560  จำนวน 7,000  เล่ม จำนวน 160 หน้า

ร้อยเรียงคำบรรยายของ พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน)

จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม 100

สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่ www.kanlayanatam.com, Fb. kanlayanatam

 

ถ่ายภาพโดยผู้เขียน