ที่ผ่านมาบรรจุภัณฑ์กล่องยูเอชทีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่มผู้บริโภค เพราะมีคุณสมบัติความสามารถในการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้นานโดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย สะดวกต่อการขนส่ง และยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ โดยช่วยกันคัดแยกไว้เพื่อนำไปรีไซเคิล ถือเป็นการลดขยะ ลดมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศและของโลก          บทความนี้อยากเชิญชวนทุกคนที่ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์กล่องยูเอชที ไม่ว่าจะเป็นกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ มาร่วมกันคัดแยกขยะประเภทกล่องยูเอชทีที่ถูกต้อง โดยวิธีง่ายๆ 3 วิธี ได้แก่ 


1.วิธีการตัดล้าง วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ยุ่งยากและใช้เวลาสักหน่อย เพราะเราจะต้องนำกล่องยูเอชทีที่ดื่มหมดแล้ว มาตัด นำไปล้างน้ำ และตากแดดให้แห้ง

การเก็บกล่องโดยวิธีการตัดล้าง-ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ
2.วิธีการพับแบน วิธีนี้ง่ายที่ขึ้นมาหน่อยค่ะ พอเราดื่มเครื่องดื่มหมดแล้วให้เราดึงเอาหลอดออก จากนั้นดึงมุมทั้ง 4 ด้านออก แล้วพับให้แบน 

Advertisement

Advertisement

การเก็บกล่องโดยวิธีการพับแบน-ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ

3.วิธีการพับเล็ก วิธีนี้เป็นวิธีที่ผู้เขียนแนะนำค่ะ เพราะทำง่ายไม่เลอะเทะ เหมาะกับผู้ที่อยู่นอกบ้านแต่อยากคัดแยกกล่องค่ะ วิธีการคือเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มหมดแล้วเราจะดึงหลอดทิ้งไปหรือดันหลอดกลับเข้าไปในกล่องก็ได้ จากนั้นให้ดึงมุมกล่องด้านบนทั้ง 2 มุม ออก แล้วพับก้นกล่องขึ้น พับด้านข้างกล่องไปคนละทางกับก้นกล่อง สุดท้ายพับปลายด้านบนของกล่องลงมาสอดเข้าไปในช่องของก้นกล่องค่ะ

การเก็บกล่องโดยวิธีการพับเล็ก-ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ

         สาเหตุที่เราต้องคัดแยกขยะประเภทกล่องยูเอชทีให้ถูกวิธีเป็นเพราะว่าเราจะได้ประหยัดพื้นที่บรรจุภัณฑ์ที่เราใส่ใช้แยกขยะ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้กล่องเกิดการเน่าเสียก่อนนำส่งไปยังหน่วยงานรีไซเคิลค่ะ 

Advertisement

Advertisement

การเก็บกล่องนมที่ถูกวิธี-ภาพถ่ายโดยนักเขียน

         ปัจจุบันหน่วยงานที่รับบริจาคกล่องยูเอชทีไปรีไซเคิลในประเทศไทยนั้นยังมีอยู่น้อยมาก แต่ก็มีหน่วยงานที่ทำมานานและทำอย่างต่อเนื่องที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และ บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด โดยเราสามารถส่งกล่องยูเอชทีที่คัดแยกไว้แล้วไปยังทั้ง 2 หน่วยงานได้ 


***ภาพปก/ภาพประกอบบทความโดยนักเขียน***