ชีวิตของคนเราจะง่ายขึ้น มีความสุขมากขึ้น เพียงเราเปลี่ยนสิ่งเล็ก ๆ ในใจเราเท่านั้น โลกทั้งใบก็เปลี่ยน

Advertisement

Advertisement