ทุกคนมีความจริงต่างกัน และมีโลกคนละใบ เพราะว่าคนเรามองโลกและมองความจริงจากคนละมุมและจากตัวตนที่แตกต่างกัน

ความจริงของคนหนึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากอีกคนหนึ่งได้ ดังนั้นเราอย่าเสียเวลาทุกข์ใจกับมุมของคนอื่นที่แตกต่างจากเรา

มามีความสุขกันเถอะ

Advertisement

Advertisement