อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

Coffee Please In The Garden: จิบกาแฟในสวน

Coffee Please In The Garden: จิบกาแฟในสวน

Coffee Please In The Garden: จิบกาแฟในสวน การท่องเที่ยวแบบไป-กลับภายในหนึ่งวัน ท้าทายการออกแบบการเดินทางระยะใกล้ เส้นทางที่เลือกมักเป็นกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก ใช้เวลาเดินทางโด
156