ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

เรียนห้อง GIFTED ดีไหม? จากมุมมองเด็ก GIFTED

เรียนห้อง GIFTED ดีไหม? จากมุมมองเด็ก GIFTED

เรียนห้อง GIFTED ดีไหม จากมุมมองของเด็กห้อง GIFTED... แน่นอนว่าสมัยนี้ใครๆก็รู้จักห้องเรียนGIFTED พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักเรียนส่วนใหญ่ในสมัยนี้ก็อยากให้ลูกให้หลานเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ เพราะฉะนั