โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

5 ข้อดี โควิด

5 ข้อดี โควิด

ในปัจจุบันมีไวรัสกำลังระบาด นั้นก็คือ โควิด ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจุบันนี้ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงมากถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ แต่ถ้าหากเรามัวแต่กลัวมากจนเกินไปมัน ก็ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเราได้ เพราะ