เมืองโบราณบ้านคูบัว         เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ผมเคยมาท่องเที่ยวจังหวัดนี้หลายครั้ง แต่สถานที่แห่งหนึ่งที่ผมยังไม่เคยไปนั่นคือ เมืองโบราณบ้านคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  หากใช้เส้นทางต่อจากตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากเส้นทางหมายเลข 3088 เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 3338  การจราจรไม่ติดขัด จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ท่านจะมาถึงเมืองโบราณคูบัวครับ เพราะอะไรถึงเสมือนมนต์เสน่ห์ที่ชวนให้ท่องเที่ยว ถ้าอยากทราบคำตอบ ตามผมมาเลยครับ

            เมืองโบราณบ้านคูบัว   ภาพประกอบโดยผู้เขียน

               สถานที่แห่งนี้สันนิษฐานกันว่าเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยที่มีเชื้อสายไทยญวน ในยุคอาณาจักรทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ในทางโบราณคดีได้มีการขุดค้นและพบพระพุทธรูปหลายองค์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปในยุคสมัยทวารวดี โดยปัจจุบันพระพุทธรูปที่ขุดค้นพบนี้ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครับ ผนังกำแพงและบันไดอิฐในภาพ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นพุทธศาสนสถานแห่งนิกายมหายาน คาดว่าเมื่อกว่าพันปีก่อนน่าจะเป็นศาสนสถานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หากคาดคะเนจากความกว้างของพื้นที่ฐานที่ยังคงอยู่มาถึงกาลเวลาปัจจุบัน

Advertisement

Advertisement

     ภาพประกอบโดยผู้เขียน

           ปัจจุบันบริเวณรอบเมืองโบราณคูบัว ได้มีการจัดตลาดวิถีชุมชนชาวคูบัวหรือ กาดวิถีชุมชนคูบัว ลักษณะการใช้คำว่ากาด หรือ ตลาด และมีการใช้ตุง หรือ ธง ในการประดับตกแต่งสถานที่ รวมถึงมีการแสดงการเต้นรำจังหวะบาสโลบ ซึ่งเป็นข้อสังเกตและอาจสันนิษฐานต่อได้ว่ามีการตั้งถิ่นฐาน การโยกย้ายถิ่นฐาน และการประสมประสานศิลปกรรม ของชนพื้นเมืองภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในช่วงเวลานั้น

Advertisement

Advertisement

 ภาพประกอบโดยผู้เขียน

              ภาพประกอบโดยผู้เขียน          ผมยืนดูการแสดงการเต้นรำจังหวะบาสโลบ สักพักใหญ่ ดูเพลินกระทั่งลืมว่าแดดร้อน และลืมเวลามื้อกลางวันไปเลยครับ ในตลาดฯ นี้มีอาหาร และขนม หลายอย่าง อาทิเช่น หมูโสร่ง ขนมกุยข่ายปากหม้อ เป็นต้น มีผัก ผลไม้สด ให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย และมีข้าวโพดปิ้งร้อน ๆ หวาน ๆ อร่อยครับ ร้านข้าวโพดอยู่ใกล้กับปากทางเข้าตลาดฯ ครับ

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

              สถานที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานดั้งเดิม และเป็นสถานที่แสดงถึงศิลปกรรมวิถีของชุมชนคูบัว รวมถึงผลิตผล อาหาร ผัก ผลไม้ ที่สดใหม่ รสหวานธรรมชาติ ได้ชมการแสดงที่งดงามเพลิดเพลิน ได้ชิมอาหารอร่อย และผลไม้สด อย่างนี้จะไม่ให้หลงมนต์เสน่ห์เมืองฯ แห่งนี้ได้อย่างไร มาเยือนเมืองฯ แห่งนี้แล้วท่านจะประทับใจ มาท่องเที่ยวกันนะครับ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน