ธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมต้องพบกับเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข หรือเรื่องราวเลวร้ายที่ทำให้ต้องทุกข์ทน แน่นอนว่าย่อมไม่มีใครอยากพบเจอกับความทุกข์ และอยากจะมีแต่ความสุขความสบายใจ ซึ่งอาจจะเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะในความจริงย่อมมีสถานการณ์ต่าง  ๆ ผ่านเข้ามาสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นเรื่องปกติ แต่จะสุขมากสุขน้อยหรือทุกข์มากทุกข์น้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เข้ามา แต่อันที่จริงแล้วสุขหรือทุกข์มันก็ขึ้นอยู่ที่ใจต่างหาก นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวใด ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็สามารถทำให้เกิดความสุขได้ ด้วยการทำเพียงแค่ 3 สิ่งคือ “คิดดี พูดดี ทำดี”

นก                                             ภาพโดย Jill Wellington จาก Pixabay 

คิดดี : การคิดดีคือคิดให้เป็นกุศล นึกถึงแต่เรื่องดี ๆ และสิ่งที่ดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็รวมไปถึงการมองโลกในแง่ดีด้วย ซึ่งการจะดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต หรือหากสิ่งที่ผ่านเข้ามาเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกข์กายทุกข์ใจ แต่เมื่อเรามองในแง่ดีเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดาและปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดเราก็จะไม่ทุกข์ เมื่อไม่ทุกข์ความสุขก็เกิดขึ้นภายในใจ ทั้งกับตัวเราเองและกับคนรอบข้าง

Advertisement

Advertisement

พูดดี : การพูดแต่สิ่งที่ดี พูดแต่เรื่องดี ๆ ก็ย่อมจะสร้างมิตรมากกว่าสร้างศัตรู แต่หากเราพูดแต่เรื่องที่ไม่ดี ชอบพูดคำหยาบ ให้ร้าย ส่อเสียด นินทา คำพูดเหล่านี้ก็มักจะนำพาสิ่งที่ไม่มีเข้ามาสู่เรา ทำให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะเป็นการสร้างศัตรูโดยวาจา อันนำมาซึ่งเหตุแห่งความทุกข์กายทุกข์ใจ แต่ถ้าเราพูดแต่สิ่งดีถึงแม้จะมีคนไม่ชอบ มีคนให้ร้ายนินทาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ คำพูดจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อเราก็จะกลายเป็นแค่ลมปากที่มันผ่านไป นอกจากนี้การพูดดีก็ยังสร้างประโยชน์ให้เราอีกหลายอย่าง ทั้งด้านความก้าวหน้าในการงาน และเป็นที่รักของทุกคนที่ได้ฟังอันนำมาซึ่งความสุขนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

กบ                                            ภาพโดย Frank Winkler จาก Pixabay 

ทำดี : การกระทำเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างอย่างชัดเจนที่สุด เพราะเมื่อเรากระทำสิ่งใด ๆ ลงไปแล้วย่อมเห็นผลและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นั่นก็หมายความว่าทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่ว ฉะนั้นเราควรเลือกทำแต่ในสิ่งที่ดีไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของตนเองและผู้อื่น ไม่เบียดเบียนใครก็จะไม่มีใครสามารถมาเบียดเบียนเราได้ เพราะสิ่งดี ๆ ที่เราทำนั้นคือกุศลที่จะส่งผลให้บังเกิดแต่ความสุขแต่ตัวของผู้กระทำ ยิ่งเป็นการทำดีเพื่อสังคมหรือเพื่อผู้อื่นด้วยแล้ว ยิ่งทำให้รู้สึกได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจ บางครั้งอาจรู้สึกยากลำบากกายบ้าง แต่ความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจก็จะช่วยรักษากายให้บรรเทา

Advertisement

Advertisement

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นหลักปฏิบัติง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ และเป็นพื้นฐานที่ควรปลูกฝังปฏิบัติ หากทุกคนในสังคมล้วน “คิดดี พูดดี ทำดี” ต่อกัน ผู้เขียนคิดว่าสังคมของเรานั้นจะต้องเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขความเจริญ และสุดท้ายนี้ผู้เขียนขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจทุกคนนะครับ.......

หาดทราย                                             ภาพโดย Leonardo Valente จาก Pixabay